TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tin vắn chứng khoán ngày 8/7

Tin vắn chứng khoán ngày 8/7

Những thông tin đáng chú ý ngày 8/7/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Tính đến ngày 2/7/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) là 10.899 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 2/7/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 5.847 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 2/7/2009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) là 20.832 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Công ty Cổ phần Hapaco (mã HAP-HOSE) công bố kết quả sản xuất kinh doanh tháng 6/2009 với doanh thu đạt 34,784 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 201,495 tỷ đồng - bằng 61,1% kế hoạch năm 2009. Lợi nhuận đạt 6,804 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 20,165 tỷ đồng - bằng 67,2% kế hoạch năm 2009. Ước doanh thu tháng 7/2009 đạt 40 tỷ đồng.

* Từ ngày 3/4/2009 - 3/7/2009, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex do bà Nguyễn Minh Châu - Phó chủ tịch Ban đại diện Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) đăng ký mua 2.000.000 chứng chỉ quỹ, đã mua 858.660 chứng chỉ quỹ, lý do không mua hết là do thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư, số chứng chỉ quỹ đang nắm giữ là 3.858.660 chứng chỉ quỹ, chiếm 4,78% vốn điều lệ quỹ.

Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú (mã MPC-HOSE) công bố khối lượng xuất khẩu trong tháng đầu năm 2009 của công ty đạt 5.537.456,15 kg - bằng 116,05% so với cùng kỳ năm 2008. Giá trị xuất khẩu đạt 58.294.270,36 USD - bằng 97,45% so với cùng kỳ năm 2008.

* Từ ngày 9/7/2009 - 9/10/2009, ông Hầu Văn Tuấn - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) đăng ký bán 17.670 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu nhằm, nhằm cân đối tài chính gia đình.

* Ngày 30/6/2009, bà Nguyễn Thị Hồng Yến - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã SC5-HOSE) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, đã mua 5.500 cổ phiếu, nguyên nhân không mua được hết cổ phiếu đã đăng ký là do chưa kịp thu xếp tài chính, số cổ phiếu đang nắm giữ là 5.500 cổ phiếu, nhằm tăng tỉ lệ sở hữu.

* Từ ngày 2/3/2009 - 2/7/2009, ông Trần Thanh Tùng - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) đăng ký mua 17.420 cổ phiếu, đã mua 6.420 cổ phiếu, nguyên nhân không không mua hết 11.000 cổ phiếu như đăng ký là có đặt lệnh nhưng không khớp, số cổ phiếu đang nắm giữ là 36.058 cổ phiếu, tỷ lệ 0,68% vốn điều lệ.

* Từ ngày 11/6/2009 - 30/6/2009, ông Lê Đức Hùng, con ông Lê Văn Thanh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đăng ký bán 4.340 cổ phiếu, nhưng không bán do nhu cầu tiêu dùng cá nhân chưa cần thiết nên tạm dừng việc bán số lượng cổ phiếu đã đăng ký trên, số cổ phiếu đang nắm giữ là 4.610 cổ phiếu, chiếm 0,015% vốn điều lệ.

* 3 tháng kể từ ngày 8/7/2009, bà Hồ Thị Hương Trà - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) đăng ký bán 16.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 6.084 cổ phiếu, chiếm 0,004% vốn điều lệ, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* 10/7/2009 là ngày niêm yết và giao dịch bổ sung 364.640 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 3.646.400.000 đồng.

* 10/7/2009 là ngày niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên 29.742.020 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HOSE) với tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 297.420.200.000 đồng, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 17.600 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/- 20% so với giá tham chiếu.

* 10/7/2009 là ngày niêm yết và giao dịch bổ sung 2.050.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (mã VCS-HNX) với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 20.500.000.000 đồng.

* Ông Lê Kim Hưng - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 (mã S64-HNX) đăng ký bán 6.000 cổ phiếu nhưng không bán do đã thu xếp được nguồn tài chính, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 6.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 5/6/2009 - 3/7/2009, ông Hoàng Văn Trung, người có liên quan đến bà Nguyễn Tuyết Hoa - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HNX) đăng ký bán 12.000 cổ phiếu, đã bán 2.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 10.840 cổ phiếu.

* Từ ngày 15/6/2009 - 3/7/2009, ông Khương Thanh Phong, người có liên quan đến ông Khương Mạnh Tân - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HNX) đã bán 90.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 15.011 cổ phiếu.

* Từ ngày 6/7/2009 - 6/8/2009, ông Trần Xuân Trường - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (mã L62-HNX) dự định mua 4.460 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 35.000 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu.

* Từ ngày 5/6/2009 - 5/7/2009, ông Ngô Quang Quý - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (mã L61-HNX) đã mua 30.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 130.100 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu.

* Ngày 4/7/2009, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần du lịch Vinpearlland (mã VPL-HOSE) đã ban hành nghị quyết thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc thành phố Hoàng Gia tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng và VPL đồng ý mua thêm 57.500.000 cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc thành phố Hoàng Gia với tư cách là cổ đông sáng lập.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký mua thêm số cổ phần trên, Công ty Cổ phần du lịch Vinpearlland sẽ nắm giữ 68.000.000 cổ phần, tương ứng 680 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 34% vốn điều lệ mới của Công ty thành phố Hoàng Gia.

* 29/7/2009 là ngày thanh toán lãi và gốc trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành (mã TP1A0904-HNX) với lãi suất 8,45%/năm do trái phiếu đến thời gian đáo hạn.

* 27/7/2009 là ngày thanh toán lãi và gốc trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành (mã CP1_1104-HNX) với lãi suất 8,45%/năm do trái phiếu đến thời gian đáo hạn.

* 31/7/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã QH062107-HNX) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,25%/năm - 1 trái phiếu được nhận 9.250 đồng.

* 31/7/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP4A1803-HNX) kỳ hạn 10 năm, lãi suất 8,51%/năm - 1 trái phiếu được nhận 8.510 đồng.

* 30/7/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP4A3104-HNX) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9%/năm - 1 trái phiếu được nhận 9.000 đồng.

* 30/7/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã CP4_1004-HNX) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,00%/năm - 1 trái phiếu được nhận 9.000 đồng.

* 30/7/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ đấu thầu do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành (mã CPD071227-HNX) với lãi suất 7,40%/năm - 1 trái phiếu được nhận 7.400 đồng.

* 29/7/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phát hành Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành (mã TP1A0904-HNX) với lãi suất 8,45%/năm - 1 trái phiếu được nhận 108.450 đồng.

* 29/7/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã TP4A1905-HNX) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,3%/năm - 1 trái phiếu được nhận 9.300 đồng.

* 29/7/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành (mã TP4A1805-HNX) kỳ hạn 15 năm, lãi suất 9,3%/năm - 1 trái phiếu được nhận 9.300 đồng.

* 28/7/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành (mã TP1A2305-HNX) với lãi suất 8,70%/năm - 1 trái phiếu được nhận 8.700 đồng.

* 27/7/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ đấu thầu do Kho bạc Nhà nước phát hành (mã CP1_1104-HNX) với lãi suất 8,45%/năm - 1 trái phiếu được nhận 108.450 đồng.

* 26/7/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ đấu thầu do Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính phát hành (mã CP061108-HNX) với lãi suất 8,67%/năm - 1 trái phiếu được nhận 8.670 đồng.

* 20/7/2009 là ngày thanh toán lãi trái phiếu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVNBOND0406 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát hành (mã VE061101-HNX) với lãi suất 18,33%/năm - 1 trái phiếu được nhận 18.330 đồng.

Ngày 14/7/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức đấu thầu 500 tỷ đồng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát hành, do Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) phát hành cho dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đối với trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, khối lượng gọi thầu là 300 tỷ đồng, phát hành ngày 16/7/2009 và ngày đáo hạn là 16/7/2012. Đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm, khối lượng gọi thầu là 200 tỷ đồng, ngày phát hành là 16/7/2009 và ngày đáo hạn là 16/7/2014.

Theo VnEconomy


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên