TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TTCK Việt Nam: Tích cực hội nhập với các thị trường trong khu vực và thế giới

TTCK Việt Nam: Tích cực hội nhập với các thị trường trong khu vực và thế giới

Hoạt động hội nhập TTCK trong năm tới sẽ tập trung vào việc tăng cường vị thế của TTCK Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm 2009, Việt Nam phải liên tục chịu những tác động bất lợi. Nền kinh tế phải gánh chịu nhiều tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng lớn tới các thị trường xuất khẩu, thị trường vốn, thị trường lao động và tác động tiêu cực tới nhiều lĩnh vực kinh tế- xã hội khác.

Bất chấp mọi yếu tố bất lợi này, trong năm 2009, thị trường chứng khoán (TTCK) cũng đã có những bước phục hồi sau giai đoạn sụt giảm liên tục từ cuối 2007 do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế. Trong lĩnh vực hội nhập quốc tế, năm 2009 được coi là năm bản lề trước khi Việt Nam thực hiện mở cửa thị trường dịch vụ chứng khoán theo các cam kết khi gia nhập WTO và tiến tới hội nhập với các thị trường trong khu vực.

Năm 2009 - huy động mọi nguồn tài trợ cho phát triển thị trường

Song song với các hoạt động tăng cường phát triển, quản lý, giám sát thị trường, trong năm 2009. UBCKNN đã đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, tích cực tham gia các hoạt động chung của thị trường khu vực và huy động mọi nguồn tài trợ cho phát triển thị trường.

Hoạt động xây dựng các chính sách đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế

Với chức năng là cơ quan quản lý ngành chứng khoán, UBCKNN cũng là cơ quan đại diện cho ngành khi tham gia vào việc xây dựng các chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế. Cụ thể là:

- Hội nhập WTO

 
Trong bối cảnh Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, yêu cầu về đẩy mạnh và phát triển chiều sâu của các quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán ngày càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt, việc thực hiện các cam kết về dịch vụ chứng khoán trong biểu cam kết gia nhập WTO là yếu tố quan trọng tạo động lực cho việc mở cửa thị trường, thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư và các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán nước ngoài vào TTCK Việt Nam.
 
Ngày càng nhiều tổ chức nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán có nhu cầu mở các văn phòng đại diện hoạt động tại Việt Nam để thực hiện chức năng liên lạc, nghiên cứu thị trường, thúc đẩy, xúc tiến các hoạt động hợp tác quốc tế, hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài.
 
 Trong năm 2009, UBCKNN đã tổ chức triển khai thực hiện Quy chế thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam và Quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam. UBCKNN thường xuyên tham gia ý kiến với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế để xây dựng các chính sách liên quan tới việc thực hiện các cam kết WTO liên quan tới ngành dịch vụ tài chính, trong đó có việc tham gia xây dựng và triển khai Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 16/NQ/2007/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) Giai đoạn 2007 – 2012 bao gồm Kế hoạch triển khai thực hiện các cam kết WTO thuộc lĩnh vực tài chính và Kế hoạch triển khai các hoạt động để thực hiện có hiệu quả các cam kết WTO.

- Hội nhập ASEAN

Hoạt động hội nhập ASEAN trong lĩnh vực TTCK được triển khai trên hai lĩnh vực: tham gia Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) và tham gia các chương trình trong khuôn khổ các hiệp định thương mại ASEAN, ASEAN+3…

ACMF là diễn đàn của các cơ quan quản lý TTCK các nước ASEAN, thường nhóm họp 2 lần/năm và báo cáo trực tiếp Hội nghị Thứ trưởng tài chính ASEAN. Chức danh Chủ tịch Diễn đàn ACMF được thực hiện theo cơ chế luân phiên. Hiện nay, Thái lan đang nắm vị trí Chủ tịch ACMF. UBCKNN Việt Nam hiện đang tích cực tham gia diễn đàn này với tư cách là thành viên chính thức.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 13 (AFMM 13) tại Thái Lan vào tháng 4/2009 đã thông qua bản Kế hoạch hội nhập thị trường vốn ASEAN 2015 do ACMF đệ trình. Kế hoạch này là một chương trình hội nhập khu vực tổng thể sẽ được các nước trong khu vực ASEAN triển khai trong thời gian tới.

Các sáng kiến chủ đạo của Kế hoạch bao gồm: Hài hòa hóa và công nhận lẫn nhau; Liên kế các sở giao dịch chứng khoán khu vực ASEAN và tăng cường quản trị; Củng cố các sản phẩm mới và xây dựng khu vực ASEAN trở thành một loại tài sản đầu tư; Củng cố thị trường trái phiếu; Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường vốn trong nước nhằm hỗ trợ hội nhập khu vực; Đẩy mạnh các tiến trình công tác ASEAN.

Từ phía UBCKNN, trong quá trình triển khai sửa đổi Luật Chứng khoán và các văn bản dưới luật dự kiến trong năm 2010-2011 và xây dựng Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2020, UBCKNN sẽ có kế hoạch đề ra lộ trình thực hiện Kế hoạch.

Trong triển khai các chương trình hội nhập TTCK khác trong khu vực ASEAN, UBCKNN đã tích cực tham gia với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Uỷ ban Quốc gia Hợp tác Kinh tế Quốc tế xây dựng và triển khai các phương án đàm phán tham gia khu vực mậu dịch tự do ASEAN, ASEAN +.

Xây dựng và quản lý các Dự án hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế dành cho UBCKNN

Trong thời gian qua, UBCKNN đã chủ động trong việc khai thác các nguồn tài trợ của Chính phủ các nước cũng như nguồn tài trợ phi chính phủ để xây dựng và triển khai các dự án hỗ trợ cho UBCKNN trong việc phát triển TTCK.

Các dự án từ nguồn tài trợ của Chính phủ các nước

Dự án SECO do Bộ Kinh tế Thụy Sỹ tài trợ:

UBCKNN đã hoàn tất các thủ tục để đưa dự án “Hỗ trợ năng lực cho UBCKNN do Bộ Kinh tế Thụy Sỹ - SECO tài trợ” đi vào hoạt động. Đây là dự án đào tạo giảng viên kiêm nhiệm của UBCKNN, tổ chức giành cho đối tượng là các cán bộ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực TTCK hiện đang tham gia giảng dạy cho các chương trình đào tạo về TTCK của UBCKNN. Đây là một chương trình đào tạo có quy mô, có hệ thống đầu tiên trong lĩnh vực này được tổ chức tại Việt Nam.

Dự án Lux – Development do Chính phủ Luxembur tài trợ:

Dự án này có mục tiêu tăng cường sự phát triển của thị trường vốn ở Việt Nam; xây dựng công cụ và hệ thống giám sát dựa trên rủi ro đối với thị trường vốn và các thể chế tài chính bằng việc hỗ trợ quản lý của UBCKNN trong lĩnh vực quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, tổ chức tài chính, thực hành trên thị trường, quản trị công ty và các dịch vụ qua biên giới. Đây là Dự án đầu tiên trong lĩnh vực tài chính do Chính phủ Luxembur tài trợ cho Việt Nam. Trước đây, Chính phủ nước này chủ yếu hợp tác với Việt Nam thông qua kênh hợp tác truyền thống, tức là quan hệ thương mại, hỗ trợ phát triển khu vực nông thôn, hợp tác trong các lĩnh vực truyền thông và giao thông vận tải. Dự án Lux-Development cho ngành chứng khoán đã khơi thông một hướng mới trong quan hệ giữa hai nước, đó là hợp tác phát triển lĩnh vực tài chính-ngân hàng, trong đó có phát triển TTCK.

Các dự án từ nguồn tài trợ phi chính phủ

Dự án do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ:

Đối với Hỗ trợ Kỹ thuật “Hỗ trợ Phát triển Thị trường Vốn và Tăng cường năng lực tài chính” (TA 7087), UBCKNN thực hiện cấu phần tăng cường năng lực giám sát TTCK. Các chuyên gia tư vấn của ADB từ Hoa Kỳ và Australia đã triển khai các hoạt động tư vấn cho UBCKNN bao gồm: (i) khóa đào tạo ngắn hạn xây dựng năng lực giám sát thị trường và giám sát giao dịch, (ii) chương trình khảo sát về thanh tra, giám sát TTCK tại Hoa Kỳ. Đối với các cấu phần khác do Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính chủ trì, UBCKNN đã tham gia đóng góp ý kiến tích cực cho các báo cáo của Dự án, như báo cáo của cấu phần giám sát tài chính, báo cáo của cấu phần trái phiếu.

Quan hệ hợp tác song phương và đa phương trong năm 2009 đã có những chuyển biến theo hướng tăng cường chiều sâu, thông qua một loạt các chương trình ký kết Biên bản Ghi nhớ về hợp tác và trao đổi thông tin với các cơ quan quản lý các nước và các chương trình hợp tác mang tính kỹ thuật chứ không còn dừng ở quan hệ xã giao thông thường. Các đối tác thường xuyên có trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm: Singapore, Thái Lan, Hongkong, Hàn Quốc, Australia, Hoa Kỳ, Anh, New Zealand… Quan hệ của UBCKNN với các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Quỹ Tiền tệ Thế giới… được thắt chặt thông qua việc tham gia vào các khoản vay chương trình của Chính phủ, tiếp nhận các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ tài chính nhằm phát triển ngành tài chính.

Năm 2009 cũng là năm gia tăng về số lượng các đoàn khách quốc tế tới thăm và làm việc với UBCKNN. Thông qua những hoạt động này, các cơ quan quản lý TTCK các nước, các tổ chức tài chính quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài có tổ chức và cá nhân đã được cung cấp đầy đủ những thông tin về thị trường và môi trường đầu tư của Việt Nam, về những cơ hội đầu tư trên TTCK Việt Nam, về những nỗ lực của UBCKNN để thúc đẩy TTCK Việt Nam phát triển một cách an toàn và bền vững trong quá trình hội nhập với các thị trường khu vực và thế giới. Các hoạt động này cũng đã góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ quốc tế giữa UBCKNN với các cơ quan quản lý chứng khoán nước ngoài trong việc nâng cao sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác quản lý thị trường, đồng thời thu hút các dòng vốn đầu tư gián tiếp của các nhà đầu tư đến từ các quốc gia trên thế giới.

Trọng tâm trong công tác đối ngoại 2010

 
Hoạt động hội nhập TTCK trong năm tới sẽ tập trung vào việc tăng cường vị thế của TTCK Việt Nam trên trường quốc tế. Trước hết, hình ảnh thị trường chỉ có thể được cải thiện khi năng lực của bản thân các thành viên thị trường được nâng cao.
 
Việc tăng cường năng lực cạnh tranh của các trung gian tài chính trên TTCK sẽ được thực hiện theo hướng cải thiện quy mô vốn, nâng cao chất lượng và loại hình dịch vụ, đổi mới công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, áp dụng chuẩn mực quốc tế trong quản trị công ty, nâng cao khả năng giám sát, kiểm soát nội bộ và hiệu quả tác nghiệp. Thứ hai, hình ảnh thị trường được cải thiện nhờ tăng cường vị thế của UBCKNN trong cộng đồng các nhà quản lý TTCK, cụ thể là trong Tổ chức Quốc tế các UBCK (IOSCO) thông qua việc tích cực tham gia các chương trình thường niên trong khuôn khổ của IOSCO.
 
Bên cạnh việc chủ động tham gia các hoạt động của các tiểu ban của IOSCO, bao gồm Tiểu ban các thị trường mới nổi (EMC); Tiểu ban Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APRC), thì việc tham gia vào các ban kỹ thuật và điều hành của tổ chức này cũng sẽ tạo điều kiện cho các UBCK thành viên có được tiếng nói trong khu vực, từ đó quảng bá hình ảnh của thị trường trong nước. Đó là phương hướng mà UBCKNN sẽ hướng tới trong hoạt động hội nhập thời gian tới.

Hoạt động hợp tác song phương phát triển theo hướng tăng cường chiều sâu, thông qua các chương trình ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi thông tin (MOU) với các cơ quan quản lý các nước và các chương trình hợp tác mang tính kỹ thuật, không chỉ bó hẹp ở quan hệ xã giao thông thường. Điều này giúp cho cơ quan quản lý rất nhiều trong việc phối hợp quản lý thị trường trong bối cảnh hội nhập, đồng thời tận dụng được kinh nghiệm của các nước.

Các nhiệm vụ chính bao gồm:

- Triển khai các chương trình hợp tác song phương với các cơ quan quản lý trong khuôn khổ các MOU đã ký kết với UBCKNN.

- Xúc tiến các chương trình ký kết MOU với một số cơ quan quản lý trong khu vực và trên thế giới.

- Tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm, chuyên gia trong lĩnh vực TTCK.

- Triển khai các chương trình quảng bá về niêm yết chéo tại các TTCK nước ngoài, tập trung vào các thị trường trong khu vực.

- Chủ động khai thác nguồn tài trợ song phương từ các nước để triển khai các dự án tăng cường năng lực cho TTCK, tập trung vào lĩnh vực đào tạo cán bộ quản lý, giám sát thị trường.

- Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trong việc xây dựng hệ thống quản lý, giám sát TTCK trên cơ sở đánh giá rủi ro (risk-based) và khả năng ứng dụng tại Việt Nam, từ đó, đề xuất giải pháp cụ thể.

 
Một chuyên gia hàng đầu về TTCK trong khu vực đã từng đề xuất mô hình hội nhập TTCK khu vực ASEAN là “mô hình đàn ngỗng bay”, trong đó các thị trường “sẽ cùng nhau cất cánh trong một đội bay của khu vực”. Hội nhập với thế giới là một mục tiêu mà nền kinh tế Việt Nam đang hướng tới, trong đó có thị trường tài chính, chứng khoán. Trong quá trình hội nhập, thị trường trong nước sẽ bộc lộ những điểm yếu, điểm mạnh, sẽ đối mặt với những cơ hội và thách thức mới mà tiến trình cạnh tranh quốc tế mang lại. Tuy nhiên, hội nhập cần phải là cơ hội cho TTCK Việt Nam để không chỉ tham gia bay cùng trong “đội bay toàn cầu” mà còn phải là cơ hội để cất cánh cùng với các thị trường trong khu vực. Đó chính là mục tiêu lớn nhất mà hoạt động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực TTCK cần hướng tới trong năm 2010.
 
Theo UBCKNN
 
 

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên