TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Từ 01/07, Ernst& Young sẽ tiến hành kiểm toán soát xét đặc biệt SBS

Từ 01/07,  Ernst& Young sẽ tiến hành kiểm toán soát xét đặc biệt SBS

Một trong nhiều nhiệm vụ của Ernst& Young là thực hiện các thủ tục kiểm tra cần thiết để xác định sự tồn tại, đầy đủ và hợp lý của các tài sản và nợ phải trả của SBS tính đến ngày 30/06/2012

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Sacombank - SBS (MCK: SBS) cho biết: SBS đã và đang tâp trung thực hiện:

(i) Tiếp nhận việc quản lý và đảm bảo duy trì các dịch vụ đối với Nhà đầu tư, đảm bảo lợi ích hợp pháp về tài sản của Nhà đầu tư hiện có tại SBS; đảm bảo hoạt động của SBS tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

(ii) Tăng cường và/hoặc thay thế các cơ chế hoạt động, ngăn ngừa và kịp thời ngăn chặn các hoạt động có rủi ro; rà soát và thay đổi hệ thống phân cấp ủy quyền trong quản trị điều hành.

Bên cạnh các biện pháp nêu trên, để đảm bảo quyền lợi của Quý Cổ đông Hội đồng quản trị đã thống nhất và chủ động lựa chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG - chưa từng thực hiện kiểm toán cho SBS trước đây sẽ tiến hành việc “kiểm toán soát xét đặc biệt” nhằm phân tích và đánh giá thực trạng tài chính của SBS tại thời điểm ngày 30/06/2012. Một số nhiệm vụ quan trọng kiểm toán sẽ thực hiện:

(i) Kiểm tra cần thiết để xác định sự tồn tại, đầy đủ và hợp lý của các tài sản và nợ phải trả của SBS tính đến ngày 30/06/2012.

(ii) Phân tích và làm rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan gây ra khoản lỗ lũy kế của SBS tính đến ngày 30/06/2012.

(iii) Tìm hiểu và phân tích bản chất các giao dịch và nghiệp vụ quan trọng của SBS trong quá trình hoạt động kinh doanh trong kỳ và các năm liền kề trước đây cũng như qui trình kiểm soát nội bộ của các giao dịch và nghiệp vụ này mà có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả hoạt động kinh doanh của SBS trong kỳ và các năm trước liền kề.

(iv) Kiểm tra chi tiết các chứng từ có liên quan hỗ trợ cho các giao dịch và nghiệp vụ quan trọng này để xác định việc ghi nhận đầy đủ và chính xác các giao dịch này trong sổ sách kế toán phù hợp với các qui định kế toán tài chính hiện hành.

(v) Kiểm tra và đánh giá chất lượng tài sản theo các qui định hiện hành và thông lệ để xác định giá trị hợp lý của các tài sản và các khoản dự phòng tổn thất, nếu có.

(vi) Kiểm tra và xác định mối quan hệ giữa SBS và các bên có liên quan để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các bên có liên quan trong các giao dịch.

(vii) Trình bày kết quả đánh giá thực trạng tài chính cho SBS, trong đó nêu rõ thực trạng tài chính tại ngày 30/06/2012, giá trị hợp lý của các tài sản và nợ phải trả, các tổn thất dự kiến và nợ tiềm tàng, đánh giá các nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ và các năm liền kề trước đây.

Thời gian dự kiến là 2 tháng, việc kiểm toán sẽ được bắt đầu vào ngày 01/07/2012.

Ông Kiều Hữu Dũng, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị SBS chia sẻ: “Nhiệm vụ quan trọng hiện nay của Ban lãnh đạo SBS là tìm và tính toán phương án phục hồi SBS.”


Theo SBS

quynhnn

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên