TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tuần qua, 1 cá nhân và 3 doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt hành chính

Tuần qua, 1 cá nhân và 3 doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt hành chính

Ông Hoàng Văn Hoan bị phạt 42,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định trước khi thực hiện giao dịch mua 101.500 cổ phiếu SKS.

Ông Hoàng Văn Hoan

Ngày 18/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 453/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Hoàng Văn Hoan, địa chỉ: Số 30 tổ 60 Tập thể thương binh 27-7, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cụ thể như sau:

Phạt tiền 42.500.000 đồng (Bốn mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 27 và Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định trước khi thực hiện giao dịch mua 101.500 cổ phiếu SKS của Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sông Đà từ ngày 23/12/2013 đến ngày 09/1/2014 và mua 9.200 cổ phiếu SKS từ ngày 03/3/2014 đến ngày 10/3/2014.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

...........................
Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

Ngày 17/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 446/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu, cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Điểm h Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán) vì đã có hành vi thực hiện lệnh của khách hàng khi khách hàng không có đủ tiền theo quy định pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

....................................

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS)

Ngày 17/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 447/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ- CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

..................................

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74):

Ngày 12/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 439/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (Địa chỉ: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 85/2010/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Công bố thông tin không kịp thời trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quyết định số 01/CT-QĐ-HĐQT ngày 11/7/2012 giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 tại Lai Châu; Không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Báo cáo thường niên năm 2012; Không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: Báo cáo tài chính Quý 2, 3 và 4 năm 2012 của công ty mẹ và hợp nhất; Báo cáo tài chính bán niên năm 2012 đã soát xét của công ty mẹ và hợp nhất; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012 và năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của công ty mẹ và hợp nhất; Báo cáo thường niên năm 2012; Báo cáo tài chính bán niên năm 2013 đã soát xét của công ty mẹ và hợp nhất; Báo cáo tài chính Quý 1, 2, 3 và 4 năm 2013 của công ty mẹ và hợp nhất; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013.

- Phạt tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Báo cáo không đúng thời hạn các tài liệu: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Báo cáo tài chính bán niên năm 2013 đã soát xét của công ty mẹ và hợp nhất, Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013 của công ty mẹ, Quyết định số 01/QĐ-S74-HĐQT ngày 1/6/2012 về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc, Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 22/7/2013 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 18/9/2013 về việc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng giám đốc, Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2013 về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy Điện Sập Việt, Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 4/7/2013 về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sập Việt.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/UBCKNN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên