TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

TVSI: Tỷ lệ an toàn vốn 422%, LNTT 6 tháng đầu năm 2013 sau soát xét tăng gần 40%

TVSI: Tỷ lệ an toàn vốn 422%, LNTT 6 tháng đầu năm 2013 sau soát xét tăng gần 40%

Điều này là do việc hạch toán lại doanh thu tư vấn, tăng 77% từ mức 3,7 tỷ đồng trước soát xét lên 6,57 tỷ đồng sau soát xét.

CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) công bố tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/6/2013 đạt 422,55%. Vốn khả dụng của TVSI đạt 343 tỷ đồng trong đó tổng giá trị rủi ro đạt 81 tỷ (rủi ro thị trường chỉ ở mức 14,6 tỷ đồng, rủi ro thanh toán 6,5 tỷ đồng và rủi ro hoạt động 60 tỷ đồng).

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 đã soát xét của TVSI cho thấy lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2013 của TVSI đạt hơn 9 tỷ đồng, tăng 2,58 tỷ đồng (tăng 40%) so với trước soát xét; LNST đạt 7,17 tỷ đồng, tăng 680 triệu đồng (tăng 10,6%) so với trước soát xét.

Điều này là do việc hạch toán lại doanh thu tư vấn, tăng 77% từ mức 3,7 tỷ đồng trước soát xét lên 6,57 tỷ đồng sau soát xét khiến doanh thu của TVSI tăng 7,3% sau soát xét, lên 42,65 tỷ đồng.


Tiền và tương đương tiền cuối kỳ của TVSI đạt 130 tỷ đồng thì 121 tỷ là của nhà đầu tư (tăng 40 tỷ so với đầu năm).

TVSI hạch toán khoản phải thu 197 tỷ đồng liên quan đến các hợp đồng mua bán lại chứng khoán NHTMCP Sài Gòn (SCB) với tổng số cổ phiếu của hai hợp đồng này là 9.404.200 cổ phiếu. Hai hợp đồng mua bán này được gia hạn đến ngày 4/7/2013 và 4/10/2013. Ban Giám đốc công ty đánh giá rằng giá trị thuần của các khoản phải thu này không nhỏ hơn giá trị ghi sổ và không có bất kỳ rủi ro nào về tổn thất tài sản liên quan đến các hợp đồng.

Khoản lãi dự thu công ty đang ước tính cho hai hợp đồng mua bán lại chứng khoán SCB là 16,2 tỷ đồng.

Báo cáo soát xét 2013 của TVSI

Phương Mai

phuongmai

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên