TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

UBCK chính thức xây dựng quy trình rút ngắn thời gian thanh toán về T+2

UBCK chính thức xây dựng quy trình rút ngắn thời gian thanh toán về T+2

UBCKNN đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và thành viên thị trường với nội dung Quy trình rút ngắn thời gian thanh toán để kịp thời ban hành trong thời gian tới.

Theo thông báo từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước, để từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế về việc rút ngắn chu kỳ thanh toán nhằm mục đích hỗ trợ thanh toán cho các giao dịch trên thị trường, UBCKNN đã phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLKCK) Việt Nam xây dựng Quy trình rút ngắn thời gian thanh toán từ T+3 như hiện nay về T+2 cho phù hợp với thông lệ quốc tế về chuyển giao chứng khoán đồng thời.

UBCKNN đề nghị các tổ chức, cá nhân và thành viên thị trường có ý kiến tham gia đối với nội dung Quy trình rút ngắn thời gian thanh toán để kịp thời ban hành trong thời gian tới.

Quy trình thanh toán T+2 như sau:

Ngày T: Nhận kết quả giao dịch, lập, gửi Thông báo KQGD cho Thành viên.

Ngày T+1:

- TV đối chiếu kết quả giao dịch

- Chậm nhất 11h30, AP gửi cho VSD thông tin về CKCC/ETF sử dụng để thanh toán do hoán đổi (Phòng ĐKCK đề xuất phương án)

- Chậm nhất 17h00:

+ TV gửi xác nhận kết quả giao dịch

+ Hồ sơ sửa lỗi/xử lý lỗi cho VSD (nếu có)

Ngày T+2:

Từ 08h00- 09h30, VSD thực hiện:

- Sửa lỗi, xử lý lỗi giao dịch;

- Loại bỏ không thanh toán

Từ 09h30- 10h00, VSD thực hiện:

- Lập, gửi thông báo kết quả bù trừ tiền/chứng khoán cho TV

- Lập, gửi Thông báo TH kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền cho NHTT.

Chậm nhất 11h00: TVLK sửa lỗi, xử lý lỗi thiếu chứng khoán phải hoàn tất vay CK qua hệ thống SBL

Chậm nhất 11h00: TV phải kiểm tra và chuyển đủ tiền vào TKTG TTBT tại NHTT.

Từ 11h00 – 14h30:

1. NHTT thực hiện:

- Kiểm tra số dư TKTG TTBT, gửi VSD thông tin chi tiết về các TV thiếu tiền.

- Thực hiện phát vay trong trường hợp TV thiếu tiền.

2. VSD thực hiện:

- Lùi thanh toán các giao dịch thiếu tiền, CK

- Lập, gửi thông báo bù kết quả trừ tiền/chứng khoán điều chỉnh cho TV liên quan

- Lập, gửi Thông báo TH kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền điều chỉnh cho NHTT.

Từ 15h45-16h15: NHTT và VSD thực hiện thanh toán tiền và chứng khoán.

Hiện tại, thời gian thanh toán T+3 được thực hiện theo quy trình như sau:

Ngày T: Nhận kết quả giao dịch, lập, gửi Thông báo KQGD cho Thành viên

Ngày T+1: TV đối chiếu kết quả giao dịch. Chậm nhất 15h00: AP gửi cho VSD thông tin về CKCC/ETF sử dụng để thanh toán do hoán đổi. Chậm nhất 17h00: TV gửi xác nhận kết quả giao dịch cho VSD.

Ngày T+2: Chậm nhất 08h30: TV nộp hồ sơ sửa lỗi/xử lý lỗi cho VSD (nếu có). Từ 08h30-15h30, VSD thực hiện: Sửa lỗi, xử lý lỗi giao dịch; Loại bỏ không thanh toán; Lập, gửi thông báo kết quả bù trừ tiền/chứng khoán cho TV; Lập, gửi Thông báo TH kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền cho NHTT. Chậm nhất 15h00: TVLK sửa lỗi, xử lý lỗi thiếu chứng khoán phải hoàn tất vay CK qua hệ thống SBL

Chậm nhất 15h30: TV phải kiểm tra và chuyển đủ tiền vào TKTG TTBT tại NHTT.

Từ 15h30 – 16h30:

1. NHTT thực hiện:

- Kiểm tra số dư TKTG TTBT, gửi VSD thông tin chi tiết về các TV thiếu tiền.

- Thực hiện phát vay trong trường hợp TV thiếu tiền.

2. VSD thực hiện:

- Lùi thanh toán các giao dịch thiếu tiền, CK

- Lập, gửi thông báo bù kết quả trừ tiền/chứng khoán điều chỉnh cho TV liên quan

- Lập, gửi Thông báo TH kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền điều chỉnh cho NHTT.

 

Mai Linh

Theo Trí thức trẻ/UBCK

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên