TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

UBCK nhắc nhở các thành viên thị trường về hoạt động chào mua công khai CK

UBCK nhắc nhở các thành viên thị trường về hoạt động chào mua công khai CK

Trường hợp phát hiện những giao dịch bất thường của tổ chức, cá nhân trước và sau khi công bố thông tin chào mua công khai, CTCK phải lập tức báo cáo trong vòng 24h kể từ khi phát hiện.

Ngày 2/4/2010, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có Công văn số 920/UBCK-QLPH gửi các SGDCK, TTLKCK Việt Nam, các CTCK và các công ty niêm yết về việc chào mua công khai chứng khoán.

Theo đó, đối với các Sở GDCK, TTLKCK Việt Nam, khi nhận được đăng ký chào mua công khai, các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, Sở GDCK công bố thông tin cần có lưu ý những thông tin chào mua công khai là thông tin của nhà đầu tư chưa có sự chấp thuận của UBCKNN. Trong thời gian UBCKNN chưa có ý kiến về việc chào mua, Sở GDCK cần giám sát việc giao dịch và công bố thông tin của tổ chức và cá nhân đăng ký chào mua;

Các Sở và Trung tâm lưu ký phải theo dõi, giám sát chặt chẽ các giao dịch liên quan đến chứng khoán được chào mua và tài khoản của tổ chức và cá nhân đăng ký chào mua công khai mở tại các công ty chứng khoán kể từ thời điểm nhà dầu tư gửi Bản đăng ký chào mua công khai nhằm đảm bảo việc tuân thủ Điểm 9 Mục II Thông tư số 194/2009/TT-BTC.

Đối với các Công ty chứng khoán, khi nhận được yêu cầu làm đại lý chào mua công khai theo quy định tại Điểm 8.3 Mục II Thông tư số 194/2009/TT-BTC, gửi xác nhận bằng văn bản về việc được chỉ định làm đại lý chào mua công khai cho nhà đầu tư;

Các CTCK phải giám sát các tài khoản giao dịch của nhà đầu tư kể từ thời điểm nhà đầu tư gửi Bản đăng ký chào mua công khai theo quy định tại Điểm 9 Thông tư 194/2009/TT-BTC.

Trường hợp Công ty chứng khoán, Công ty niêm yết phát hiện những giao dịch bất thường của tổ chức, cá nhân trước và sau khi công bố thông tin chào mua công khai hoặc những thông tin sai lệch về chào mua công khai phải lập tức báo cáo UBCKNN và Sở GDCK trong vòng 24h kể từ khi phát hiện.

Các Sở GDCK, TTLKCK Việt Nam và các Công ty chứng khoán, (đại lý chào mua) chỉ được tổ chức thực hiện chào mua công khai cho các tổ chức và cá nhân sau khi được UBCKNN chấp thuận chính thức.

Phương Mai

Theo UBCKNN

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên