TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VCBS bất ngờ báo lỗ quý 4/2012, cả năm đạt 38 tỷ sau thuế, gấp 3 lần năm 2011

VCBS bất ngờ báo lỗ quý 4/2012, cả năm đạt 38 tỷ sau thuế, gấp 3 lần năm 2011

Tiền của VCBS đã giảm 2.200 tỷ trong năm 2012 do khoản đặt cọc từ tổ chức tín dụng cho các hợp đồng môi giới chứng khoán đã giảm 2.000 tỷ trong năm 2012.

KQKD quý 4 năm 2012 

Lỗ quý 4 - năm 2012

Công ty TNHH Chứng khoán NH Ngoại thương Việt Nam (VCBS) công bố kết quả kinh doanh quý 4.2012. Bất ngờ khi VCBS bị lỗ hơn 4 tỷ đồng trong quý 4/2012 tuy nhiên lũy kế cả năm công ty vẫn lãi hơn 38 tỷ đồng, gấp 3,5 lần năm 2011,

Cụ thể, doanh thu của VCBS quý 4/2012 đạt hơn 40,6 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ 2011 do doanh thu khác giảm một nửa so với quý 4/2011, đạt hơn 8,2 tỷ đồng. Các mảng doanh thu môi giới và tự doanh tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt lần lượt hơn 8 tỷ và gần 20 tỷ trong quý 4/2012. Doanh thu tư vấn của VCBS cũng tăng 38% so với quý 4/2011, đạt 3,67 tỷ đồng.

Doanh thu giảm 10%, song chi phí hoạt động quý 4/2012 tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến lợi nhuận trước thuế quý 4/2012 của công ty lỗ 5,58 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ 4,2 tỷ đồng.

Theo giải trình của VCBS do việc trích lập dự phòng tăng 7 tỷ so với cùng kỳ năm trước và việc tập hợp chi phí năm 2012 đầy đủ vào tháng 12 làm chi phí hoạt động và chi phí quản lý tăng cao.

VCBS Quý này Cả năm
2012 2011
2012 2011
Doanh thu 40.61 45.03 -10% 180.85 148.82 22%
Môi giới 8.23 7.07 16% 49.8 29.98 66%
Tự doanh 19.79 17.27 15% 75.46 24.59 207%
Bảo lãnh phát hành 0.65 0
6.65 0.45
Tư vấn 3.67 2.66 38% 4.88 3.54 38%
Lưu ký 0.03 0.146
0.159 0.236
Khác 8.23 17.88 -54% 43.89 90 -51%
Chi phí hoạt động 26.03 23.97 9% 61.93 67.2 -8%
LNTT -5.58 0.47 -1287% 49.5 12.77 288%
LNST -4.2 2.83 -248% 38.03 10.85 251%

Tuy vậy, lũy kế cả năm 2012 doanh thu của VCB vẫn tăng 22% so với năm 2011, đạt hơn 180 tỷ đồng, trong đó tăng mạnh nhất là doanh thu tự doanh (gấp 3 năm 2011, đạt hơn 75 tỷ đồng), doanh thu môi giới đạt gần 50 tỷ đồng, tăng 66% năm 2011, doanh thu bảo lãnh phát hành đạt 6,65 tỷ đồng, duy nhất doanh thu khác giảm một nửa so với năm 2011, đạt gần 44 tỷ đồng.

LNTT năm 2012 của VCBS đạt 49,5 tỷ đồng, gấp 4 năm 2011, LNST đạt 38 tỷ đồng, gấp 3,5 lần năm 2011.

Tiền mặt của VCBS đã giảm 2.200 tỷ trong năm 2012, từ mức 2.653 tỷ đầu năm xuống 435 tỷ cuối năm, trong đó phần nợ ngắn hạn, cụ thể là khoản đặt cọc từ tổ chức tín dụng cho các hợp đồng môi giới chứng khoán đã giảm 2.000 tỷ trong năm 2012.

Về đầu tư tài chính, phần đầu tư tài chính dài hạn tăng 544 tỷ trong năm 2012, từ 183 tỷ đầu năm lên 727 tỷ cuối năm, trong đó 2/3 danh mục là trái phiếu.

Báo cáo 2012 VCBS

Hoàng Ly

phuongmai

VCBS

Trở lên trên