TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VDS: Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng 259,5%

VDS: Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng 259,5%

Tại ngày 30/06/2013, tổng giá trị rủi hơn 85,8 tỷ đồng, trong đó rủi ro hoạt động là 60 tỷ đồng, rủi ro thị trường hơn 18,4 tỷ đồng và rủi ro thanh khoản gần 7,4 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (MCK: VDS) công bố tỷ lệ án toàn vốn khả dụng tại ngày 30/06/2013 đạt 259,5%  với vốn khả dụng đạt hơn 222,7 tỷ đồng; tổng giá trị rủi hơn 85,8 tỷ đồng, trong đó rủi ro hoạt động là 60 tỷ đồng, rủi ro thị trường hơn 18,4 tỷ đồng và rủi ro thanh khoản  gần 7,4 tỷ đồng.

Như vậy so với thời điểm 30/06/2012, tổng giá trị rủi ro của VDS đã giảm từ mức gần 105 tỷ đồng xuống còn 85,8 tỷ đồng tại ngày 30/06/2013.

Phần rủi ro thị trường được VDS tính chủ yếu cho hơn 18,7 tỷ đồng CP công ty đại chúng (chiếm hơn 50% giá trị rủi ro thị trường, tương đương giá trị rủi ro 9,4 tỷ đồng); còn lại tính cho hơn 44 tỷ đồng CP niêm yết trên HSX và HNX và 4,6 tỷ đồng cổ phần góp vào CTCK khác...

Tiền gửi kỳ hạn hơn 1,2 tỷ đồng và cho khách hàng vay mua chứng khoán (margin) tại thời điểm 30/06/2013 đạt hơn 249 tỷ đồng, có giá trị tài sản đảm bảo gần 623 tỷ đồng, nên 2 khoản này tính giá trị rủi ro thanh khoản gần 7,3 tỷ đồng.   
 
Theo Ernst & Young Việt Nam – đơn vị kiểm toán của VDS, lưu ý trong báo cáo soát xét vốn khả dụng của VDS rằng tại ngày 30/06/2013 số dư “các khoản phải thu khác” của VDS bao gồm khoản ủy thác đầu tư có giá trị hơn 47,5 tỷ đồng. Do hiện Thông tư số 226/2010/TT-BTC và Thông tư số 165/2012/TT-BTC chưa có hướng dẫn cụ thể đối với ủy thác đầu tư có thời hạn dưới 90 ngày nên công ty phân loại ủy thác đầu tư này vào khoản mục “nợ phải thu” khi tính tỷ lệ an toàn vốn khả dụng.

Tại ngày 30/06/2013 lỗ lũy kế chưa phân phối trước trích lập dự phòng của VDS đạt 82,44 tỷ đồng; trích lập dự phòng 64,3 tỷ đồng.

Q. Nguyễn

quynhnn

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên