TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VND: Lợi nhuận sau soát xét 6 tháng 2013 đạt 94,7 tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn 350%

VND: Lợi nhuận sau soát xét 6 tháng 2013 đạt 94,7 tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn 350%

LNTT không đổi, đạt 104,26 tỷ đồng, tăng 74% cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch năm. LNST điều chỉnh giảm 2,3 tỷ so với trước soát xét do tăng thuế TNDN.

CTCP Chứng khoán VNDirect công bố báo cáo soát xét bán niên 2013. Theo đó LNST 6 tháng 2013 của VNDirect điều chỉnh giảm 2,39 tỷ đồng so với trước soát xét, đạt 94,76 tỷ đồng do điều chỉnh tăng thuế thu nhập doanh nghiệp từ trước soát xét 7 tỷ đồng lên hơn 9 tỷ đồng sau soát xét.

LNTT không đổi, đạt 104,26 tỷ đồng, tăng 74% cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch năm.

Một số chỉ tiêu về doanh thu của VNDS cũng điều chỉnh sau soát xét, theo đó doanh thu tự doanh tăng từ 25,78 tỷ đồng lên 34,39 tỷ đồng trong khi doanh thu khác điều chỉnh giảm từ 71 tỷ xuống 58 tỷ, các doanh thu khác không đổi.

Công ty cũng được hạch toán tăng phần dự phòng đầu tư chứng khoán trong kỳ, khiến chi phí hoạt động ghi âm hơn 5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2013.

Về báo cáo tỷ lệ an toàn vốn, tại thời điểm 30/6/2013 tỷ lệ an toàn vốn của VND đạt 349,7% trong đó vốn khả dụng đạt 1.236 tỷ, giá trị rủi ro đạt 353 tỷ (rủi ro thị trường chiếm 46% tổng rủi ro).

Danh mục tính rủi ro thị trường của VND tại thời điểm 30/6 bao gồm 451 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Trên bảng cân đối kế toán sau soát xét, tiền và tương đương tiền của VND đạt 877 tỷ, trong đó tiền của nhà đầu tư là 430 tỷ, giảm 60 tỷ so với đầu năm. VND còn 90 tỷ tiền gửi ngân hàng để dưới dạng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Danh mục đầu tư của VND bao gồm 525 tỷ đồng chứng khoán sẵn sàng để bán bao gồm hơn 3 triệu cổ phiếu TCM, SDU, gần 5,7 triệu cổ phiếu PTI và hơn 1 triệu cổ phiếu MBB.

Phương Mai

phuongmai

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên