TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VSM: Đặt kế hoạch lợi nhuận 331 triệu đồng năm 2015, gấp đôi 2014

VSM: Đặt kế hoạch lợi nhuận 331 triệu đồng năm 2015, gấp đôi 2014

Tuy tổng doanh thu giảm đến 60% so với cùng kỳ năm 2013, nhưng LNST năm 2014 của Công ty vẫn đạt mức tăng 6,7% so với năm 2013.

Công ty Cổ phần chứng khoán VSM (mã VSM) vừa công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 9/3/2015.

Theo đó, HĐQT Công ty đã trình và được ĐHCĐ thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. Cụ thể, năm 2014, Tổng doanh thu Công ty đạt được 22,44 tỷ đồng, giảm 60% so với năm 2013 (tổng di=oanh thu 2013 công ty đạt mức 56,58 tỷ đồng); LNST đạt gần 167 triệu đồng, tăng 6,7% so với năm 2013 (hơn 80 triệu đồng).

Tổng doanh thu giảm sâu, trong khi lợi nhuận sau thuế vẫn tăng, được Công ty giải thích là do năm 2014, Công ty đã thực hiện lại cơ cấu hoạt động kinh doanh, đầu tư mới vào các dự án có tính khả thi cao, nên dù doanh thu giảm nhưng Công ty đã thực hiện tốt khâu kiểm soát chi phí (chi phí kinh doanh Công ty đã giảm từ 49,32 tỷ năm 2013 xuống còn 15,16 tỷ năm 2014, tương đương mức giảm đến 69,27% chi phí kinh doanh) do đó lợi nhuận vẫn tăng.

Với hiệu quả kinh doanh đó, HĐQT đặt chỉ tiêu năm 2015 đạt mức doanh thu 36 tỷ đồng, tăng 60% so với mức tổng doanh thu thực hiện được năm 2014. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 theo dự kiến của HĐQT sẽ đạt mức 330,7 triệu đồng, tăng gần gấp đôi so với mức lợi nhuận sau thuế công ty đạt được năm 2014. Kế hoạch năm 2015, công ty nộp thuế TNDN 93,28 triệu đồng, tăng gấp đôi so với mức thuế TNDN mà công ty đã nộp năm 2014 (46,75 triệu đồng).

Đại hội cổ đông lần này cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn An Thạch và bầu ông Lê Hữu Lộc làm thành viên HĐQT công ty theo Nghị quyết đã ban hành trước đó.

Đặc biệt Đại hội cổ đông cũng đã thông qua việc hoàn nhập số tiền hơn 62,4 triệu đồng là khoản trích thù lao cho HĐQT nhiệm kỳ 2007-2010 (đã miễn nhiệm) mà đến nay vẫn chưa nhận tiền, không liên lạc được.

Xem Nghị quyết ĐHCĐ

Xem thêm báo cáo thường niên

Thanh Mai

Thanh Hiên

Theo InfoNet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên