TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

WSS vào diện bị cảnh báo

WSS vào diện bị cảnh báo

Ngày bắt đầu đưa vào diện bị cảnh báo: 04/4/2013.

Căn cứ Điểm 1.c Điều 12 Quy chế Niêm yết Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SGDHN ngày 04/6/2010, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc đưa cổ phiếu CTCP Chứng khoán Phố Wall (MCK: WSS) vào diện bị cảnh báo như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Phố Wall;

- Mã chứng khoán: WSS;

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Ngày bắt đầu đưa vào diện bị cảnh báo: 04/4/2013;

- Lý do bị cảnh báo: Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 là số âm (-1.192.627.461 đồng);

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu CTCP Chứng khoán Phố Wall (MCK: WSS) ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở.

thanhhuong

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên