TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rau quả I

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rau quả I

Công ty không đăng ký với UBCKNN khi thực hiện phát hành thêm cổ phần riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược.

Ngày 25/2/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rau quả I (Công ty), địa chỉ: Số 389 đường Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội, cụ thể như sau:

Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

- Công ty không báo cáo UBCKNN trước và sau khi thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và thưởng cho cán bộ lãnh đạo, vi phạm quy định tại Khoản 6 Mục IV Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng (nay là Điều 19 và Điều 27 Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng);

- Công ty không đăng ký với UBCKNN khi thực hiện phát hành thêm cổ phần riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược, vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 4/1/2010 về chào bán cổ phần riêng lẻ (nay là Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán); không báo cáo UBCKNN về kết quả đợt phát hành cổ phần riêng lẻ, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 01/2010/NĐ-CP (nay là Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

thanhhuong

UBCKNN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên