TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Quản lý quỹ Đối tác toàn cầu

Xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Quản lý quỹ Đối tác toàn cầu

Tổng mức phạt tiền đối với CTCP Quản lý quỹ Đối tác toàn cầu là 227.500.000 đồng (Hai trăm hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

Ngày 22/8/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 625/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đối tác toàn cầu, cụ thể như sau:

- Phạt tiền 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 19 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 02/8/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (nay là Điểm a Khoản 1 Điều 22 Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán - Nghị định 108/2013/NĐ-CP) do không tuân thủ các quy định về quản trị công ty theo quy định của pháp luật;

- Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 22 Nghị định 108/2013/NĐ-CP do không thiết lập Bộ phận Kiểm soát nội bộ theo quy định;

- Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định 108/2013/NĐ-CP do không bố trí đủ người hành nghề chứng khoán cho từng nghiệp vụ kinh doanh theo quy định;

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định 108/2013/NĐ-CP do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định;

- Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định 108/2013/NĐ-CP do báo cáo không đầy đủ khi tỷ lệ vốn khả dụng dưới mức 180%.

Tổng mức phạt tiền đối với CTCP Quản lý quỹ Đối tác toàn cầu là 227.500.000 đồng (Hai trăm hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

thanhhuong

UBCKNN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên