TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Yêu cầu báo cáo tình hình nợ đọng vốn xây dựng

22-11-2012 - 15:25 PM | Thị trường

Yêu cầu báo cáo tình hình nợ đọng vốn xây dựng

Thời gian tính toán số nợ đọng được xác định tại 2 thời điểm: Đến ngày 31/12/2011 và đến ngày 30/6/2012.

Nhận định, việc đánh giá tình hình và xử lý nợ đọng và danh mức các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ phải đình hoãn là một vấn đề rất quan trọng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn 9590/BKHĐT-TH yêu cầu báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản.

Công văn này nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị báo cáo các nội dung liên quan nợ đọng xây dựng cơ bản và danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ phải đình hoãn do không có vốn thực hiện. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các bộ, ủy ban nhân dân, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Ngân hàng đầu tư phát triển và Ngân hàng chính sách xã hội gửi báo cáo về tình hình nợ đọng vốn xây dựng cơ bản trước ngày 15/12/2012.

Tại công văn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, nợ đọng xây dựng cơ bản trong kế hoạch được tính toán căn cứ vào danh mục các dự án được bố trí vốn trong kế hoạch và khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu (khối lượng thực hiện), nhưng chưa có vốn bố trí cho phần khối lượng thực hiện của dự án đó.

Các danh mục được lấy làm căn cứ bao gồm:

(1) Danh mục các dự án được đầu tư bằng ngùôn vốn NSNN của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các dự án bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương là các dự án có trong danh mục theo quyết định giao kế hoạch đầu tư của các cấp có thẩm quyền.
Riêng đối với năm 2012 là danh mục các dự án theo quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và các dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long; dự an tái định cư thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La; đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia; các chương trình mục tiêu quốc gia;…

(2) Danh mục các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương là các dự án đầu tư bằng nguồn vốn này theo quyết định giao kế hoạhc đầu tư của địa phương;

(3) Danh mục các dự án được đầu tư bằng nguồn trái phiếu chính phủ là các dự án theo quyết định giao kế hoạch bằng nguồn vốn này của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng lưu ý, khối lượng thực hiện không được vượt quá tổng mức đầu tư của các cấp có thẩm quyền quyết định.

Riêng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương và trái phiếu chính phủ thì khối lượng để tính toán nợ đọng không được vượt quá tổng mức vốn ngân sách trung ương và vốn trái phiếu chính phủ.

Nợ đọng xây dựng cơ bản bằng khối lượng thực hiện của các dự án nêu trên trừ đi số vốn đã bố trí (bao gồm cả số vốn đã ứng trước nhưng chưa bố trí nguồn để thu hồi và số vốn bổ sung trong năm).

Tại công văn này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nêu rõ, nợ đọng xây dựng cơ bản ngoài kế hoạch là phần khối lượng thực hiện chưa có bố trí của các dự án không thuốc danh mục kế hoạch giao vốn hoặc phần khối lượng thực hiện vượt mức quy định.

Thời gian tính toán số nợ đọng được xác định tại 2 thời điểm: Đến ngày 31/12/2011 và đến ngày 30/6/2012.

Về việc quan niệm thế nào là các dự án đình hoãn nguồn vốn NSNN và vốn trái phiếu chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đó là các dự án đang triển khai dở dang, chưa hoàn thành thuộc đối tượng sử dụng những nguồn vốn này đã được bố trí vốn thực hiện từ kế hoạch năm 2011 về trước, nhưng kế hoạch năm 2012 và năm 2013 không được bố trí vốn.

Trước đó, ngày 10/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg nêu rõ, để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của khối lượng đã thực hiện đến ngày 31/12/2011, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, thống kê, phân loại nợ đọng, xác định cụ thể nguyên nhân của từng loại nợ đọng (khách quan, chủ quan); trên cơ sở đó có kế hoạch và lộ trình xử lý dứt điểm nợ đọng một cách công khai, công bằng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để.

Việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản được tiến hành dần dần theo lộ trình từng năm và thứ tự ưu tiên hợp lý, bảo đảm đến hết năm 2015 phải hoàn thành.

Trí An

hangnt

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên