TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

“Đo” mức độ tham nhũng trên thang điểm 100

25-09-2014 - 09:38 AM | Thời sự

“Đo” mức độ tham nhũng trên thang điểm 100

Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 04/2014/TT-TTCP quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.

Thông tư nêu rõ, kết quả nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng có giá trị tham khảo nhằm phân tích, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng; không mang tính chất phân loại, xếp hạng giữa các bộ, ngành, địa phương.

Thang điểm 100

Thông tư quy định, việc nhận định tình hình tham nhũng được thực hiện theo các nội dung: Mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng; Mức độ thiệt hại kinh tế do tham nhũng; Mức độ nghiêm trọng của hành vi tham nhũng.

Còn việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện theo các nội dung: Chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng; Xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng.

Căn cứ vào quy định, các bộ, ngành, địa phương có thể bổ sung các nội dung về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cho phù hợp với yêu cầu của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

Các bộ, ngành, địa phương tự nhận định tình hình tham nhũng và tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo các nội dung trên căn cứ vào số điểm tổng hợp trên thang điểm 100.

Thu thập thông tin về tham nhũng như thế nào?

Thông tư quy định, việc thu thập thông tin, dữ liệu và báo cáo kết quả nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng thực hiện theo chế độ thông tin, báo cáo được quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, trong quá trình nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng hằng năm, các bộ, ngành, địa phương triển khai thu thập thông tin, dữ liệu thông qua khảo sát cảm nhận, trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức bằng phương pháp điều tra xã hội học, phỏng vấn trực tiếp hoặc các hình thức khảo sát trực tuyến khác.

Thời kỳ lấy số liệu báo cáo được tính từ ngày 16.12 năm trước đến 15.12 của năm báo cáo. Căn cứ vào báo cáo nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của bộ, ngành, địa phương. Thanh tra Chính phủ tổng hợp, nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi toàn quốc. Trong trường hợp cần thiết, Thanh tra Chính phủ quyết định tiến hành khảo sát với quy mô, đối tượng và nội dung phù hợp nhằm thu thập thêm thông tin, dữ liệu kiểm chứng.

Thông tư này thay thế Thông tư số 11/2011/TT-TTCP và có hiệu lực kể từ ngày 1.1.2015.

>>>Thưởng tố cáo tham nhũng: “5 tỷ đồng to nhưng không hấp dẫn”


cucpth

Theo Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên