TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Xã hội hóa một số lĩnh vực công để thực hiện tinh giản biên chế

22-03-2015 - 20:50 PM | Thời sự

Xã hội hóa một số lĩnh vực công để thực hiện tinh giản biên chế
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, có 6 nhóm giải pháp cơ bản thực hiện đề án tinh giản biên chế năm nay. Trong đó, việc xã hội hóa một số lĩnh vực công được xem là khâu đột phá...

Tóm tắt:

- Theo Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, mục đích của đề án tinh giản biên chế là nhằm cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức…

- Phạm vi điều chỉnh của đề án tinh giản biên chế lần này bao gồm tất cả các cơ quan đơn vị hành chính, công lập của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn.

- Bộ trưởng cho biết, có 6 nhóm giải pháp cơ bản nhằm thực hiện đề án tinh giản biên chế; trong đó việc xã hội hóa một số lĩnh vực công được xem là khâu đột phá.


Trong chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời” ngày 22/3, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã trả lời một số vấn đề về tinh giản biên chế năm 2015. Đề án tinh giản biên chế đã thực hiện liên tục trong 10 năm qua nhưng đến nay số lượng biên chế vẫn chưa giảm như mong muốn, bộ máy quản trị ngày càng “phình to”.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, mục đích của đề án tinh giản biên chế nhằm cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; lựa chọn những người có đức có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Về ý nghĩa, thực hiện tinh giản biên chế lần này góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nâng cao hiệu lực hiện quả của các cơ quan đơn vị trong việc phục vụ nhân dân.

Đồng thời thưc hiện cải cách tiền lương, yêu cầu thống nhất về hình thức và hoạt động; đảm bảo công khai minh bạch đúng pháp luật, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đê triển khai thực hiện đề án. Qua đó chỉ rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; xác định thẩm quyền về trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại cán bộ công chức, viên chức.

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết, phạm vi điều chỉnh của đề án tinh giản biên chế lần này bao gồm tất cả các cơ quan đơn vị hành chính, công lập của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn.

Khi tiến hành triển khai đề án, các cơ quan, đơn vị phải tự xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế, tự tổ chức thực hiện và cân đối đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Trên cơ sở đó, xác định thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tinh giảm biên chế, cải thiện bộ máy.

Theo đó, người đứng đầu Bộ Nội vụ cho biết, trong đề án tinh giản biên chế có 6 nhóm giải pháp chủ yếu để triển khai, tổ chức thực hiện:

Thứ nhất, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng để tạo nhân thức cho các cấp các ngành cho cán bộ công chức, viên chức; tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thứ hai, đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý biên chế theo hướng tập trung, thống nhất, đẩy mạnh và quan tâm; xác định vị trí việc làm để bố trí số biên chế hợp lý cho các cơ quan, tổ chức.

Thứ ba, tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời tinh giản biên chế đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong quá trình thực hiện đề án chỉ tuyển dụng mới không quá 50% số biên chế tinh giản và nghỉ hưu theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thứ tư, xây dựng, cơ cấu ngũ cán bộ công chức, viên chức theo vị trí việc làm và trình độ đào tạo một cách hợp lý.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời tiến hành xã hội hóa một số lĩnh vực nhiệm vụ công, xem đây là khâu đột phá.

Thứ sáu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về thời điểm thực hiện đề án tinh giản biên chế mới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, bắt đầu từ năm 2015 sẽ tiến hành thực đề án và kéo dài đến năm 2021.

Thảo Anh

Trịnh Hường

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên