tin mới
Tiêu đề
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực

Tiêu đề Số hiệu văn bản CQ ban hành Loại Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về
Quyết định mới về chuyển đất vườn, xen kẹt thành đất ở 40/2011/QĐ-UBND UBND TP.Hà Nội Quyết định 20/12/2011 30/12/2011
Phê duyệt chi tiết đường vành đai 4 1287/QĐ -TTg Chính Phủ Quyết định 29/07/2011 29/07/2011
Phê duyệt quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến 2030 tầm nhìn 2050 1259/QĐ - TTg Chính phủ Quyết định 26/07/2011 26/07/2011
Quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị 21/2011/QĐ-UBND UBND TP.Hà Nội Quyết định 07/07/2011 17/07/2011
Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -XH Hà Nội đến 2020 và định hướng 2030 QĐ 1081/QĐ-TTg Chính Phủ Quyết định 06/07/2011 06/07/2011
Quy chế bàn giao, tiếp nhận quản lý công trình nhà ở, căn hộ 20/2011/QĐ-UBND UBND TP.Hà Nội Quyết định 05/07/2011 15/07/2011
Hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị 07/2011/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư 28/06/2011 15/08/2011
Sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng 06/2011/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư 21/06/2011 05/08/2011
Nghị định 45 về Lệ phí trước bạ 45/2011/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định 17/06/2011 01/09/2011
Nghị định 45 về Lệ phí trước bạ 45/2011/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định 17/06/2011 01/09/2011
Quy chế đánh giá Kiến trúc sư ASEAN 554/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định 14/06/2011 14/06/2011
Công bố chỉ số giá xây dựng Q1/2011 552/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Quyết định 13/06/2011 13/06/2011
Quy định về khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch 05/2011/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư 09/06/2011 25/07/2011
Nghị định về sử đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất 120/2010/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 30/12/2010 01/03/2011
Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg 70/2010/QĐ-TTg Thủ tướng Chính Phủ Quyết định 05/11/2010 23/12/2010
Điều chỉnh cơ chế, chính sách thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. 1998/QĐ-TTg Thủ tướng Chính Phủ Quyết định 03/11/2010 03/11/2010
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg 67/2010/QĐ-TTg Thủ tướng Chính Phủ Quyết định 29/10/2010 25/12/2010
Hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản. 20/2010/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư 27/10/2010 11/12/2010
Quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 20/2010/TT-BTNMT Bộ tài nguyên môi trường Thông tư 22/10/2010 10/12/2010
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 71/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 24/06/2010 08/08/2010