TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

2010: Chỉ tiêu và dự báo

2010: Chỉ tiêu và dự báo

Cùng với nhiều khó khăn, thách thức, năm 2010 Việt Nam cũng có những thuận lợi nhất định trong phát triển KT-XH.

Theo nhận định của Chính phủ, năm 2010 nền kinh tế Việt Nam còn có nhiều khó khăn, thách thức. Trước hết là ảnh hưởng của tình hình suy giảm kinh tế năm 2009; các cân đối kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định; hoạt động của hệ thống tài chính còn nhiều rủi ro; lạm phát có nguy cơ tăng lên; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Sức cạnh tranh của cả nền kinh tế và của các doanh nghiệp còn ở mức thấp. Chất lượng nguồn nhân lực thấp, thiếu lao động tay nghề cao; kết cấu hạ tầng kinh tế chưa bảo đảm yêu cầu phát triển. Tình hình thiên tai, dịch bệnh có thể còn diễn biến phức tạp.

Năm 2010 cũng là năm nhiều cam kết gia nhập WTO đến thời hạn thực thi, nhất là cam kết về mở cửa lĩnh vực dịch vụ, tài chính, bán lẻ, tạo ra thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh những khó khăn, thách thức trên, Chính phủ cũng nhận định năm 2010 cũng có những thuận lợi nhất định. Đó là, các cơ chế chính sách được ban hành đã đi vào cuộc sống, góp phần giải phóng sức sản xuất, huy động nhiều hơn các nguồn lực cho phát triển và giải quyết tốt hơn các vấn đề về kinh tế, xã hội, môi trường. Những kinh nghiệm về hội nhập kinh tế quốc tế thu được trong thời gian vừa qua, nhất là sau khi gia nhập WTO, sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam tận dụng tốt hơn lợi thế so sánh, phát huy những mặt tích cực của quá trình hội nhập.

Sự ổn định chính trị của đất nước và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, cùng với những kết quả bước đầu trong việc ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội là điều kiện rất quan trọng để nước ta đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển.

Vì vậy, mục tiêu tổng quát của năm 2010 là: Tập trung mọi nỗ lực để thúc đẩy nhanh sự phục hồi của nền kinh tế, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động phòng ngừa lạm phát; bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh xoá đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2010

1. Kinh tế

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,5-7% so với năm 2009; GDP theo giá thực tế khoảng 1.960-1.970 nghìn tỷ đồng (chỉ số giá GDP khoảng 10%), tương đương khoảng 108 tỷ USD, bình quân đầu người khoảng 1.220 USD.

- Giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3-3,4%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7-7,5%; khu vực dịch vụ tăng 7,8-8,3% .

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6% so với năm 2009.

- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 40,7% GDP.

- Chỉ số tăng giá tiêu dùng dưới 10%.

2. Xã hội

- Nâng số tỉnh đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở lên 63 tỉnh.

- Tuyển mới đại học, cao đẳng tăng 11%; trung cấp chuyên nghiệp tăng 14%; cao đẳng nghề và trung cấp nghề tăng 18%.

- Mức giảm tỷ lệ sinh là 0,2%o.

- Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, trong đó đưa 9 vạn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 11%.

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 18%.

- Số giường bệnh trên 1 vạn dân: 27,5 giường.

- Diện tích nhà ở đô thị bình quân đầu người: 13,2 m2.

3. Môi trường

- Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh: 83%.

- Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch: 86%.

- Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 75%.

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom: 85%.

- Tỷ lệ xử lý chất thải nguy hại: 70%.

- Tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế được xử lý: 80%.

- Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là: 60%.

- Tỷ lệ che phủ rừng: 40%.

6 dự báo đáng chú ý năm 2010

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được đưa ra những dự báo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, theo đó có 6 dự báo đáng chú ý.

- Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 dự kiến sẽ tăng khoảng 6,5% (dự báo năm 2009 đạt 5-5,2%). Trong khi đó, lạm phát sẽ được khống chế khoảng 7%, tương đương chỉ tiêu dự báo của năm 2009.

GDP theo giá thực tế đạt khoảng 1.931 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 106 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 1.200 USD.

- Thứ hai, khả năng huy động nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2010 sẽ đạt khoảng 801 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 41,5% GDP (năm 2009 ước khoảng 42,2%), và tăng 12,8% so với ước thực hiện năm 2009. So với năm 2009, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước sẽ giảm, trong khi các nguồn vốn khác đều tăng.

Cụ thể, nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước là 125,5 nghìn tỷ đồng - giảm 18% so với ước thực hiện năm 2009, chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư phát triển.

Vốn trái phiếu Chính phủ chiếm 8,2% tổng nguồn vốn đầu tư phát triển và tăng 22,2% so với ước thực hiện năm 2009; vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước chiếm 6,9% và tăng 10%; vốn từ khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 8,2% và tăng 10%; đầu tư của khu vực ngoài nhà nước chiếm 35,1% và tăng 26%; vốn FDI chiếm 22,7% và tăng 21,3%...

- Thứ ba, cán cân thương mại sẽ tiếp tục tình trạng nhập siêu, ước khoảng 12,75 tỷ USD, bằng 19,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2010 ước đạt 64,65 tỷ USD, tăng khoảng 6% so với ước thực hiện năm 2009. Trong khi đó, nhập khẩu sẽ đạt khoảng 77,4 tỷ USD, tăng 9% với ước thực hiện năm 2009.

Xuất khẩu dịch vụ năm 2010 có khả năng đạt kim ngạch 6,6 tỷ USD, tăng 15,6% so với năm 2009. Nhập khẩu dịch vụ dự kiến đạt khoảng 8,1 tỷ USD, tăng hơn 13% so với ước thực hiện năm trước đó.

- Thứ tư, cán cân tổng thể dự báo thâm hụt khoảng 1,2 tỷ USD.

Cán cân vãng lai dự báo thâm hụt khoảng 8,3 tỷ USD, trong đó cán cân thương mại thâm hụt 7,7 tỷ USD; dịch vụ ròng thâm hụt 1,6 tỷ USD; thu nhập đầu tư ròng thâm hụt 5,5 tỷ USD; chuyển tiền ròng thặng dư 6,5 tỷ USD.

Cán cân vốn dự báo thặng dư 6,9 tỷ USD, trong đó đầu tư trực tiếp nước ngoài thặng dư 7 tỷ USD; vay trung dài hạn thặng dư 1,1 tỷ USD; vay ngắn hạn thâm hụt 200 triệu USD; đầu tư vào giấy tờ có giá thặng dư 200 triệu USD; và đầu tư tiền, tiền gửi thâm hụt khoảng 1,2 tỷ USD.

- Thứ năm, dự báo năm 2010, bội chi ngân sách Nhà nước vào khoảng 6,5% GDP (năm 2009 ước khoảng 6,9% GDP). Dư nợ Chính phủ đến 31/12/2010 dự kiến khoảng 44% GDP.

Cụ thể, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2010 dự kiến đạt 456,4 nghìn tỷ đồng, tăng 16,8% so với ước thực hiện năm 2009.

Tổng chi cân đối ngân sách năm 2010 khoảng 581,9 nghìn tỷ đồng, tăng 18,4% so với ước thực hiện năm trước đó. Trong đó, chi cải cách tiền lương 35,49 nghìn tỷ đồng do thực hiện nâng mức lương tối thiểu lên 730 nghìn đồng/tháng từ ngày 1/5/2010.

- Thứ sáu, năm 2010 dự kiến giải quyết việc làm cho 1,6 triệu người (năm 2009 ước thực hiện 1,52 triệu người). Trong đó đưa lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài đạt khoảng 8,5 vạn người.

Tỷ lệ thất nghiệp thành thị là 4,6% trên tổng số lao động trong độ tuổi.

Theo Báo Tổ Quốc


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên