TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

23 người nộp lại quà tặng gần 500 triệu đồng

23 người nộp lại quà tặng gần 500 triệu đồng
Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, tỷ lệ kê khai tài sản, thu nhập trong năm đạt 99,5% (tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước)...

Báo cáo trước Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng năm 2015, Thanh tra Chính phủ cho biết, kết quả khảo sát của Thanh tra Chính phủ đối với 1.612 công chức, viên chức, người dân (công bố tháng 8/2015) cho thấy: 77,8% công chức, viên chức và 77,6% người dân được hỏi cho biết sẵn sàng tố cáo khi biết về hành vi tham nhũng (tỷ lệ này năm 2012 là 79% đối với công chức, viên chức, 42,9% đối với người dân).

Về minh bạch tài sản, thu nhập và việc nộp lại quà tặng, tỷ lệ kê khai tài sản, thu nhập trong năm đạt 99,5% (tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước).

Số bản kê khai đã công khai đạt tỷ lệ 98,3% (tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước). Có 1.225 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập, tăng hơn nhiều so với 5 trường hợp được xác minh trong năm 2014. Trong đó phát hiện 5 người kê khai không trung thực, đã tiến hành xử lý kỷ luật 2 người.

Có 23 người đã nộp lại quà tặng với số tiền là 489 triệu đồng. Kết quả này cho thấy việc thực hiện quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng có tăng hơn những năm trước nhưng vẫn còn hình thức trong khi tình trạng tặng quà, biếu xén để vụ lợi diễn ra khá phổ biến.

Về kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ngành thanh tra đã triển khai 6.515 cuộc thanh tra hành chính, 116.334 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; kiến nghị chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Qua đó đã kiến nghị thu hồi 52.253 tỷ đồng (tăng 92,7% so với cùng kỳ năm trước) và 1.788 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 14.447 tỷ đồng, 824 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm 1.945 tập thể, 14.339 cá nhân.

Bên cạnh đó đã chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 65 vụ, 50 đối tượng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, thu hồi và xử lý 912,4 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 68,9% số đôn đốc, kiểm tra, tăng 4,4% so với cùng kỳ); thu hồi 63.695 ha đất, đạt tỷ lệ 99,% (tăng 18,8% cùng kỳ).

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 406.549 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; có 4.640 lượt đoàn đông người; đã giải quyết 32.817/40.511 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ trên 81%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 27,1 tỷ đồng, 44,7 ha đất; trả lại cho tập thể, công dân 108,1 tỷ đồng, 14,9 ha đất; bảo vệ quyền lợi cho 2.504 người; kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 444 (đã xử lý 278 người), chuyển cơ quan điều tra 10 vụ.

Về kết quả kiểm toán, trong năm qua, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành 181 báo cáo kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính 23.024 tỷ đồng.

Trong đó, các khoản tăng thu là 4.480,3 tỷ đồng; các khoản giảm chi là 7.672,6 tỷ đồng; các khoản phải nộp hoàn trả và quản lý qua NSNN là 7.697,1 tỷ đồng; các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm là 3.142,2 tỷ đồng; các kiến nghị xử lý khác là 31,8 tỷ đồng.

Kiến nghị các bộ, ngành địa phương rà soát để hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung 110 văn bản không phù hợp. Kiến nghị xử lý các tập thể liên quan và 30 cá nhân.

Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 01 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Cơ quan điều tra, Bộ Công an; cung cấp 18 hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ điều tra, kiểm tra, giám sát. Kết quả thực hiện kiến nghị xử lý tài chính năm 2013 đối với niên độ ngân sách năm 2012 thực hiện đến 31/3/2015 là 13.390 tỷ (đạt 63,1% tổng số kiến nghị).

Hồng Lam

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên