TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

3 phương án mô hình chính quyền đô thị

3 phương án mô hình chính quyền đô thị

Dự thảo Đề án mô hình tổ chức chính quyền đô thị đưa ra 3 phương án.

Ngày 24/12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Đề án mô hình tổ chức chính quyền đô thị.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ,sau hơn 25 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, quá trình đô thị hóa ở nước ta đã và đang diễn ra nhanh chóng dẫn đến có nhiều khác biệt về hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng giữa đô thị và nông thôn. Tuy nhiên, mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay về cơ bản giống nhau, đều tổ chức 3 cấp chính quyền (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) và vẫn dựa trên cách thức quản lý của chính quyền nông thôn.

Nhiều vấn đề cấp thiết của đô thị như quy hoạch, kiến trúc, xây dựng hạ tầng đô thị, thực hiện dự án dân sinh, xử lý ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự an toàn xã hội,… không được giải quyết kịp thời và cũng chưa phù hợp với nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ, trong đó đô thị do kết cấu hạ tầng thống nhất đòi hỏi phải quản lý theo ngành là chủ yếu khác với nông thôn quản lý theo lãnh thổ là chủ yếu.

Thực trạng trên đòi hỏi phải làm rõ sự khác biệt giữa đô thị và nông thôn, từ đó xác định rõ mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, cơ chế hoạt động phù hợp đối với chính quyền ở địa bàn đô thị và chính quyền ở địa bàn nông thôn.

Kết quả thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường tại 67 huyện, 32 quận, 483 phường ở 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, từng bước tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, bước đầu phân biệt sự khác nhau về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn giữa chính quyền ở địa bàn đô thị và chính quyền ở địa bàn nông thôn.

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cơ sở bảo đảm được tính thống nhất, thông suốt, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng. Sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với chính quyền; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương thực hiện thí điểm được đảm bảo. Đề án mô hình tổ chức chính quyền đô thị chính là sự kế thừa, tiếp nối của Đề án thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

Theo Phương án 1 về mô hình chính quyền đô thị đưa ra thảo luận tại hội thảo, không tổ chức HĐND huyện, quận, phường (đặt cơ quan đại diện hành chính của cơ quan hành chính cấp trên tại địa bàn huyện, quận, phường). Khu vực nội thành, nội thị chỉ có một cấp chính quyền (có HĐND và UBND) .

Khu vực ngoại thành, ngoại thị chỉ tổ chức cấp chính quyền ở xã, thị trấn, không tổ chức cấp chính quyền ở huyện.Đơn vị hành chính quận, huyện, phường không tổ chức cấp chính quyền (không có HĐND và UBND), tổ chức cơ quan đại diện hành chính của thành phố tại địa bàn quận, huyện và tổ chức cơ quan đại diện hành chính quận tại địa bàn phường.

Theo Phương án 2, không tổ chức HĐND ở tất cả các đơn vị hành chính trực thuộc đô thị (mở rộng phạm vi so với phương án 1).

Theo Phương án 3,chính quyền đô thị tổ chức theo mô hình Thị trưởng. Theo đó, thiết lập cơ quan hành chính đô thị ở địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố, thị xã thuộc tỉnh là Tòa thị chính; đứng đầu Tòa thị chính là Thị trưởng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đề nghị các đại biểu chia sẻ thông tin, đề xuất cách làm và giải pháp thực hiện Đề án. Đặc biệt, cần tập trung thảo luận sâu, kỹ lưỡng các phương án xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị, làm rõ được nội dung của từng phương án, đánh giá các ưu điểm, hạn chế của từng phương án và đề xuất lựa chọn phương án phù hợp với hệ thống chính trị nước ta.

Hội thảo diễn ra đến hết ngày 25/12.

Theo Mạnh Hùng
Chinhphu.vn

cucpth

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên