TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bổ sung đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN

Bổ sung đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN

Bộ Tài chính đang xin ý kiến dự thảo Quyết định về việc bổ sung một số đối tượng thuộc diện được gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011.

Dự kiến đối tượng được gia hạn nộp thuế trong thời gian 01 năm kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật quản lý thuế gồm: Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 từ hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thuỷ hải sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, cơ khí chế tạo, dịch vụ vận chuyển hàng hoá, hành khách, sản phẩm phân bón, hoá chất của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động; các hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thuỷ hải sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, cơ khí chế tạo, dịch vụ vận chuyển hàng hoá, hành khách, sản xuất phân bón, hoá chất quy định tại khoản này căn cứ theo quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính Phủ; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động quy định tại khoản này là doanh nghiệp có số lao động bình quân năm 2011 trên 300 lao động làm việc trong các lĩnh vực được gia hạn, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng; số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 từ hoạt động xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế xã hội và một số ngành nghề sản xuất, kinh doanh quan trọng của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, cụ thể là công nghệ cao theo quy định của pháp luật; sản xuất sản phẩm phần mềm; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga.

Cũng theo Dự thảo, số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn xác định như sau: Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý, số thuế theo quyết toán năm 2011 của doanh nghiệp; Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được gia hạn thời hạn nộp thuế. Trường hợp doanh nghiệp không xác định được số thuế thu nhập doanh nghiệp của các hoạt động được gia hạn thì thu nhập để tính số thuế được gia hạn được xác định theo tỷ lệ % giữa doanh thu của hoạt động được gia hạn nộp thuế với tổng doanh thu của doanh nghiệp; Số thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các hàng hoá, dịch vụ thuộc diện được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Quyết định này không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ sản xuất, kinh doanh, gia công hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ các hoạt động được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của các quý I và quý II năm 2011 thì không thực hiện điều chỉnh lại. Doanh nghiệp tiếp tục xác định thời gian gia hạn nộp thuế cho khoản thu nhập phát sinh của các quý còn lại và số thuế theo quyết toán năm 2011.

Theo Bộ Tài Chính

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên