TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bộ Tài chính đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước tiết giảm chi phí quản lý, hạ giá thành sản phẩm

Bộ Tài chính đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước tiết giảm chi phí quản lý, hạ giá thành sản phẩm

Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước cần đăng ký biện pháp, mức tiết giảm cụ thể với cơ quan đại diện chủ sở hữu (Bộ quản lý, ngành, UBND tỉnh), Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2012.

Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Bộ Tài chính đã có Công văn đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước phấn đấu đạt được mục tiêu tiết giảm 5%-10% chi phí quản lý, hạ giá thành sản phẩm.

Bộ Tài chính đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện việc triển khai, tuyên truyền phổ biến, phát động phong trào thi đua tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm đến từng cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành sản xuất kinh doanh năm 2012.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch giá thành 2012, rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật; xác định biện pháp, mức tiết giảm cho phí để đạt được mục tiêu tiết giảm 5%-10% chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước cần đăng ký biện pháp, mức tiết giảm cụ thể với cơ quan đại diện chủ sở hữu (Bộ quản lý, ngành, UBND tỉnh), Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2012.

Cuối năm kế toán đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Kết quả thực hiện chỉ tiêu tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban lãnh đạo điều hành các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Bộ Tài chính cũng khuyến khích các doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Theo  Thu Nga

Chinhphu.vn

cucpth

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên