TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Cần thiết lập “lưới lọc” để thu hút đầu tư

Cần thiết lập “lưới lọc” để thu hút đầu tư

"Nhiều cơ quan giám sát môi trường trên địa bàn còn yếu kém trong khâu hậu kiểm, nên mới xảy ra hàng loạt vụ ô nhiễm môi trường trong thời gian qua."

Ngày 7/10, nhng vn đ “nóng” trong vic thu hút vn đu tư nước ngoài t đu năm đến nay đã được ông Lê Hu Quang Huy, phó v trưởng, giám đc trung tâm Xúc tiến đu tư min Trung, b Kế hoch đu tư trao đi vi báo gii trước thm hi ngh tng kết xúc tiến đu tư khu vc min Nam t chc ti TP.HCM vào ngày 10/10/2008

 

Ông nhn xét như thế nào v vic thu hút đu tư ào t, ít chú ý đến yếu t môi trường. Thc tế đã có nhiu doanh nghip 100% vn nước ngoài (FDI) đã gây nh hưởng nghiêm trng đến môi sinh trong thi gian qua?

 

Khi các cơ quan cp phép đu tư cho doanh nghip đu có xét đến yếu t gây ô nhim môi trường, nhưng khi d án hot đng, li không kim soát được. Nhiu cơ quan giám sát môi trường trên đa bàn còn yếu kém trong khâu hu kim, nên mi xy ra hàng lot v ô nhim môi trường trong thi gian qua.

 

Bên cnh đó, chế tài x pht các doanh nghip vi phm chưa đ mnh. Đơn c, nếu mc pht dành Vedan ch hơn 200 triu đng là quá nh so vic xâm hi môi trường ca h.

 

Vic phân cp, cp phép đu tư quá d có th dn ti ngun tài nguyên ca quc gia rơi vào nhà đu tư không đ năng lc; ch buôn d án đ kiếm li. Cơn st đu tư vào sân goft là mt đin hình?

 

Chúng tôi đã xét đến yếu t này, thi gian ti b Kế hoch đu tư s thành lp ba t công tác liên ngành bao gm: t cơ s h tng, thúc đy gii ngân ngun vn FDI và t chuyên v các d án bt đng sn vi quy mô vn ln. Các t s phi hp vi chính quyn đa phương trên c nước kiên quyết thu hi đt tt c nhng d án đã phê duyt mà doanh nghip không trin khai thc hin.

 

Đây là vn đ cn ưu tiên gii quyết trước, v lâu dài, chúng ta cn phi có mt h thng “lưới lc” ngun vn đu tư t bên ngoài vào k hơn. H thng lưới lc này cn được chun hóa t các b đến chính quyn đa phương. Nu làm tt vic này, công tác hu kim các d án đu tư s d dàng hơn.

 

Vì sao, vn đu tư đăng ký chín tháng lên ti con s “k lục” 56,2 t USD, tăng gp 5 lần so vi cùng kỳ năm trước, nhưng vn gii ngân ch đt 8,1 t USD?

 

Giai đon 1996, t l gii ngân lên đến 60% tng vn đăng ký bi đó là nhng d án nh. T đu năm đến nay, nhng siêu d án đ vào Vit Nam lên đến hàng chc t USD, nên tc đ gii ngân chm. Nhng d án này, ngoài vn t có ca nhà đu tư, h còn phi thu hút thêm vn t nhng c đông nước ngoài nên t l gii ngân thp là điu d hiu. Bên cnh đó, công tác quy hoch ca chúng ta vn chưa tt, nhiu d án đã cp phép nhưng vn không gii phóng được mt bng. Gii pháp cho vn đ này, như tôi đã nói trên, các t công tác liên ngành ca b s rà soát và kim tra li.

 

Dù có nhiu ưu đãi đu tư vào nông nghip, nhưng vn đu tư nước ngoài ch chiếm 3% trong vn đu tư ca c nước?

 

Lý do ln nht là li nhun trong đu tư nông nghip quá thp, nên các nhà đu tư không “mn mà” vi lĩnh vc này. Hin Vit Nam vn chưa có mt nn kinh tế sn xut hàng hoá tht s.

 

Điu quan trng nht trong sn xut nông nghip là chúng ta vn chưa tích t được rung đt đ sn xut nông nghip. Vic sn xut manh mún nh l đã làm nn lòng các nhà đu tư.

 

Theo Sơn Nghĩa
SGTT

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên