TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần

Phê duyệt biên chế công chức năm 2013; tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn các đập thủy điện;...là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 10 - 14/12/2012.

Phê duyệt biên chế công chức năm 2013

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2013.

Theo đó, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2013 của các cơ quan, tổ chức hành chính và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công chức cấp xã) là 281.714 biên chế.

Trong đó, 111.687 biên chế thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.

Cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có 161.950 biên chế.

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gồm 1.077 biên chế.

Ngoài ra, có 7.000 biên chế công chức dự phòng, trong đó Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có 3.000 biên chế và 4.000 biên chế thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 674 biên chế.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả đầu tư

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước một mặt triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, mặt khác phải chủ động rà soát loại bỏ những quy định không còn phù hợp hoặc đang cản trở đến việc thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư của đất nước.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đề xuất các giải pháp tăng cường thể chế kinh tế thị trường trong điều kiện hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, trình Chính phủ trong quý IV/2013.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát để loại bỏ rào cản đối với đầu tư nước ngoài trong một số ngành dịch vụ mà Việt Nam đang có nhu cầu lớn; xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với thông lệ quốc tế để hạn chế các dự án không khuyến khích đầu tư.

Bên cạnh đó, nghiên cứu xây dựng chế độ ưu đãi đầu tư đủ sức hấp dẫn, có tính cạnh tranh nhằm thu hút các dự án đóng góp lớn đối với kinh tế - xã hội, có tính lan tỏa cao, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các công ty đa quốc gia ở trình độ cao hơn, tạo điều kiện cho việc hình thành và phát triển các cụm liên kết ngành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư áp dụng chung cho các đối tượng thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng phải chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát, sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung cơ chế quản lý đầu tư xây dựng theo hướng bảo đảm thuận lợi, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tế phát sinh; rà soát các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, đánh giá, phân loại và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, trong đó quy định rõ tiêu chí, danh mục các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án tạm dừng triển khai, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2013.

Tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn các đập thủy điện

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập hồ chứa thủy điện; đặc biệt tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kiểm định an toàn các đập thủy điện.

Bộ Công Thương cần phải kiên quyết yêu cầu các nhà máy thủy điện ngừng tích nước, phát điện trong trường hợp có nguy cơ đe dọa đến an toàn công trình và tính mạng người dân vùng hạ du đập thủy điện.

Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tăng cường kiểm tra, thanh tra về an toàn đập; tổ chức và giám sát việc kiểm định an toàn đối với các đập thủy lợi, thủy điện do tỉnh quản lý.

Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phố phải tăng cường giám sát, kiểm tra công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh; kiên quyết không cho tích nước, đưa vào vận hành các công trình thủy lợi, thủy điện do UBND tỉnh phê duyệt đầu tư hoặc cấp giấy phép xây dựng nếu không đáp ứng yêu cầu về bảo đảm an toàn cho công trình và người dân vùng hạ du đập.

Giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng 2 Dự án đường cao tốc

Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND 7 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên) tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư 2 Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Hà Nội - Hải Phòng.

Đối với Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương phải bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư xong trước ngày 25/12/2012.

Về Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng đối với 6 hộ dân thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội và 18,94 ha đất thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương; khẩn trương lập, phê duyệt phương án bồi thường tại các xã Yên Mỹ và Ân Thi thuộc tỉnh Hưng Yên.

Công điện nhấn mạnh, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua phải có biện pháp ngăn ngừa tình trạng tái lấn chiếm đối với những vị trí đã bàn giao mặt bằng.

8 khu kinh tế cửa khẩu được tập trung đầu tư giai đoạn 2013 - 2015

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án "Rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số khu kinh tế (KKT) cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2015".

Theo đó, trong giai đoạn 2013 - 2015, chọn 8 KKT cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước gồm: KKT cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; KKT cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; KKT cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai; KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh; Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum; KKT cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh; KKT cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang.

Theo Hoàng Diên

Chinhphu.vn

cucpth

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên