TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Chính Phủ ban hành 6 biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chính Phủ ban hành 6 biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trong quý III, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với DNNV như bao thanh toán, cho thuê tài chính...

Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ vừa ban hành ngày 5/5 đưa ra 6 biện pháp lớn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNV)

Theo Nghị quyết, về tín dụng, trong quý III, Bộ Tài Chính tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thành lập, hoạt động các quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng phát triển Việt Nam và trình thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung cơ chế thành lập và quản lý hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với điều kiện ở địa phương.

Trong năm 2010, nghiên cứu trình Chính phủ nghị định sửa đổi về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước, trong đó ưu tiên đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa; đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Lần lượt trong quý III, IV/2010, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với DNNV như bao thanh toán, cho thuê tài chính...; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng đề án thành lập Quỹ phát triển DNNV, trình Thủ tướng.

Ngoài ra, Chính phủ quyết nghị giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì nghiên cứu, mở rộng đối tượng cho vay vốn, tăng mức vốn vay đối với mỗi dự án đem lại hiệu quả cao về tạo việc làm của DN, chú trọng đối tượng DNNV theo chương trình quốc gia về giải quyết việc làm, nghiên cứu mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

Cùng với đó, trong năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ chương trình hỗ trợ phát triển DNNV trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2015, tập trung vào các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN nông nghiệp, nông thôn và làng nghề truyền thống, ưu đãi thuế thu nhập DN, miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho các DNNV hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp gắn liền với địa bàn nông thôn, miền núi, miền biển, vùng sâu, vùng xa.

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, tổ chức thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất mới cho các DNNV thuê hoặc dành quỹ đất để xây dựng các khu, cụm công nghiệp cho các DNNV và vườn ươm DN.

Hàng năm, các địa phương phải thông báo công khai diện tích đất dành cho DNNV và các khu, cụm công nghiệp cho các DNNV, vườn ươm DN; tổ chức tư vấn, tháo gỡ khó khăn cho các DNNV khi tìm kiếm mặt bằng sản xuất kinh doanh.

Theo kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì xây dựng bản tin quy hoạch sử dụng đất nhằm cung cấp thông tin, công khai quy hoạch sử dụng đất đến các địa phương và hỗ trợ doanh nghiệp.

6 biện pháp của Chính Phủ bao gồm:

1. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, chương trình trợ giúp phát triển DNNV.

2. Tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng và huy động các nguồn lực hỗ trợ tài chính cho DNNV.

3. Tháo gỡ khó khăn về mặt bằng sản xuất.

4. Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DNNV.

5. Đẩy mạnh thực hiện một số giải pháp cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho DNNV.

6. Xây dựng và củng cố hệ thống trợ giúp phát triển DNNV.

K.Huyền
Theo Chinhphu.vn

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên