TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đề xuất phụ cấp chức vụ Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố là 1,3

Đề xuất phụ cấp chức vụ Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố là 1,3

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề xuất chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trên được tính hưởng kể từ ngày 1/1/2011.

Bộ Nội vụ đang đề xuất dự thảođiều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) từ 1,25 lên 1,3.

Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng 2 dự thảo: 1- Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Mục II bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của UBTVQH; 2- Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 7 và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004.

Theo 2 dự thảo này, thay vì hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 1,25 hiện nay, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) sẽ được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 1,3.

Lý giải cho đề xuất này, Bộ Nội vụ cho biết, theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị đã có kết luận tại Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011, trong đó đồng ý điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1,25 lên 1,3 đối với các chức danh: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh).

Tuy nhiên, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định tại Mục II Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11. Còn hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định tại Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Vì vậy, để điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1,25 lên 1,3 đối với các chức danh trên, theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì cần thiết phải xây dựng 2 dự thảo sửa đổi nói trên.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề xuất chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trên được tính hưởng kể từ ngày 1/1/2011.

Theo Anh Khôi

Chinhphu.vn

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên