TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Điều chỉnh quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Điều chỉnh quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trực tiếp quản lý và hạch toán toàn bộ vốn góp của Chính phủ Việt Nam trong Xí nghiệp liên doanh Vietsovptro.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Cũng theo như Nghị định mới (Nghị định số 44/2010/NĐ-CP) thì vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại thời điểm ngày 1/1/2009 là 118.000 tỷ đồng. Số vốn này tăng lên rất nhiều so với cùng thời điểm năm 2006 là 76.177.961triệu đồng.

Tại Điều 18 trước đây có quy định, Công ty mẹ, các đơn vị khai thác hoặc nhà thầu Việt Nam được uỷ quyền thực hiện kê khai, nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước khi phát sinh thực tế 4 khoản: 50% tiền lãi dầu nước chủ nhà được chia từ Xí nghiệp liên doanh Dầu khí Vietsovpetro; 50% tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia từ các Hợp đồng phân chia sản phẩm sau khi đã trừ 1,5% để Công ty mẹ bù đắp các chi phí quản lý, giám sát các hợp đồng dầu khí; Toàn bộ tiền thu về hoa hồng dầu khí các loại; 30% tiền thu về đọc và sử dụng tài liệu dầu khí.

Theo quy định mới, Chính phủ bổ sung thêm quy định: Hàng năm, trong trường hợp Chính phủ không có quy định khác, Công ty mẹ phải xây dựng kế hoạch về nhu cầu chi ngoại tệ báo cáo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Căn cứ vào nhu cầu chi ngoại tệ, Công ty mẹ được sử dụng một phần số ngoại tệ phải nộp ngân sách nhà nước để cân đối cho nhu cầu chi tiêu ngoại tệ nhưng không vượt quá 50% nhu cầu chi ngoại tệ của Công ty mẹ. Phần còn thiếu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tự cân đối. Các khoản thu nộp ngân sách nhà nước tương ứng với số ngoại tệ nói trên sẽ được quy đổi ra tiền đồng (VNĐ) theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm nộp tiền.

Bổ sung quy định về trích lập các Quỹ

Về phân phối lợi nhuận của Công ty mẹ, trước đây, tại Điều 23 có quy định số lợi nhuận còn lại được phân phối vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo chế độ tài chính hiện hành, nếu còn dư thì chuyển vào quỹ đầu tư phát triển.

Nay quy định trên được bãi bỏ và bổ sung cụ thể khoản 5 cho Điều 23 như sau: Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi theo chế độ tài chính hiện hành như đối với các công ty nhà nước khác.

Ngoài mức trích theo quy định, Công ty mẹ được trích tăng thêm từ lợi nhuận sau thuế để bổ sung vào Quỹ khen thưởng tương ứng với phần còn thiếu nhưng tối đa không quá 3 tháng lương thực hiện cho cán bộ, công nhân viên đối với các đơn vị do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư 100% vốn, mới đi vào hoạt động, chưa có lợi nhuận hoặc lợi nhuận không đủ để trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi theo quy định và 1 tháng tiền lương thực hiện cho cán bộ, công nhân viên làm việc tại các Ban Quản lý dự án dầu khí trọng điểm.

Đối với Quỹ khen thưởng của Công ty mẹ, Nghị định mới bổ sung thêm mục đích sử dụng. Theo đó, Hội đồng quản trị Tập đoàn sử dụng phần trích tăng thêm để khen thưởng cho tập thể, cá nhân, các Ban Quản lý dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí; dành để hỗ trợ phần còn thiếu cho các đơn vị do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư 100% vốn, mới đi vào hoạt động, chưa có lợi nhuận hoặc lợi nhuận không đủ để trích Quỹ thì đơn vị được giảm phần trích Quỹ đầu tư phát triển (nếu có) để đảm bảo mức tối đa không quá 3 tháng lương thực hiện cho 2 Quỹ này. Trường hợp Quỹ đầu tư phát triển của đơn vị không đủ thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ phần còn thiếu.

K.Huyền

Theo Chinhphu.vn

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên