TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Dự án sử dụng ngân sách dưới 1 tỷ đồng không phải trình chủ trương đầu tư

Dự án sử dụng ngân sách dưới 1 tỷ đồng không phải trình chủ trương đầu tư

Ngày 9/4, UBND Thành phó Hà Nội ban hành Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND qui định quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngay ban hành, thay cho Quyết định số 214/2006/QĐ-UB ngày 06/12/2006 của UBND Thành phố, và Quyết định số 414/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND tỉnh Hà Tây cũ.

 

Một số nội dung chính

 

Các dự án sử dụng vốn ngân sách phải được lập thành danh mục và giao kế hoạch hàng năm. Các dự án đầu tư không có xây dựng công trính, các công trình sử dụng vốn ODA, thì không thực hiện theo Quyết định này.

 

Công trình trọng điểm phải được HĐND Thành phố thông qua theo kế hoạch 5 năm, công tình nào chưa có trong kế hoạch cần cấp bách đầu tư phải được Thường trực HĐND thông qua. Dự án nhóm B phải được bố trí đủ vốn để thực hiện không quá 4 năm, dự án C là 2 năm.

 

Dự án chuẩn bị đầu tư phải có quyết định chủ trương đầu tư trước thời điểm trình HĐND cùng cấp thông qua kế hoạch hàng năm, dự án dưới 1 tỷ đồng không phải lập và trình chủ trương đầu tư. Các dự án thực hiện đầu tư phải có quyết dịnh đầu tư của cấp có thẩm quyền trước 31/10 năm trước năm kế hoạch.

 

Các chủ đầu tư có thể tự điều chỉnh dự án nếu điều chỉnh không làm thay đổi quy mô, địa điểm, mục tiêu đầu tư và không vượt tổng mức đầu tư. Nếu điều chỉnh dự án làm thay đổi các chỉ tiêu trên cần báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

Về quản lý đầu tư theo quy hoạch

 

Dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi trình UBND các cấp phê duyệt chủ trương đầu tư phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng.

 

Nếu dự án không có trong quy hoạch ngành, chủ đầu tư phải báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để bổ sung quy hoạch trước khi trình UBND các cấp phê duyệt. Các dự án không có trong quy hoạch xây dựng, chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chấp thuận vị trí, quy mô xây dựng trước khi UBND các cấp quyết định.

 

Thời gian xem xét, chấp thuận về phê duyệt quy hoạch ngành, xây dựng không quá 15 ngày.

 

Kiều Thuật

thuatvk

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên