TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Dung Quất: chiếc áo cũ đã chật!

Dung Quất: chiếc áo cũ đã chật!

Nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật và xã hội mới đạt trên dưới 1.600 tỷ đồng, chưa tới 1% so với tổng giá trị các dự án đầu tư đã thu hút đạt hơn 10,5 tỷ USD

Khu kinh tế Dung Qut, mà tin thân là Khu công nghip Dung Qut đã ra đi t hơn 10 năm qua, đang phát trin vi tc đ nhanh.

Các chuyên gia d báo, quy mô và tc đ phát trin ca Khu kinh tế này s còn cao hơn na trong thi gian ti, nht là sau khi Nhà máy lc du Dung Qut (Nhà máy lc du đu tiên ca c nước) chính thc đi vào vn hành sn xut t tháng 2/2009 ti đây.

Đ đáp ng yêu cu này, mô hình nào cho Dung Qut, là vn đ được nhiu người bt đu đ cp.

Ngoài D án Nhà máy lc du đang đi vào giai đon xây lp cui cùng; ti đây đã hin din cng nước sâu, các khu công nghip có quy mô ln, tp trung nhiu d án công nghip nng (như: luyn cán thép, đóng mi tu thy ti trng ln đến 400.000 DWT...), khu đô th, dân cư, du lch.

Đng thi ti đây cũng đã hình thành mt h thng cơ s xã hi gm: bnh vin đa khoa 300 giường, Trung tâm Văn hóa-th dc-Th thao, Trung tâm Truyn hình, trường đào to ngh... Tt c th hin rõ nét mt Khu kinh tế tng hp, đa ngành, đa lĩnh vc...

Tính đến gia tháng 10/2008 đã có 160 d án được cp phép đu tư vào Khu kinh tế Dung Qut, vi tng vn đăng ký khong 10,5 t USD (tương đương 200.000 t đng); trong đó có 6 t USD đã và đang trin khai thc hin.

Mi đây nht, Tp đoàn JFE Steel (Nht Bn) đã chính thc đ ngh Th tướng Chính ph và các ngành hu quan giúp đ trong quá trình nghiên cu kh thi mc đ chi tiết d án Khu liên hp luyn cán thép, có tng công sut 6-10 triu tn thép thô/năm, vi s vn đu tư d kiến lên ti 5 t USD.

Không ch thiếu mt bng cho phát trin

Theo quy hoch xây dng đến năm 2020 được Th tướng phê duyt năm 2007, din tích Khu kinh tế Dung Qut ch có 10.300 ha; trong đó đ phát trin công nghip ch đúng 2.333 ha, bao gm: khu công nghip phía Tây (665 ha) dành cho các loi hình sn xut công nghip nh, và khu công nghip phía Đông (1.668 ha) dành cho công nghip nng.

Thc tế cho đến nay khu công nghip phía Đông đã được các nhà đu tư thuê hết hơn 76% din tích, trong đó có các d án quy mô ln, như: Nhà máy lc du (316 ha), NM đóng tu (250 ha), NM luyn cán thép Guang Lian (455 ha), NM Doosan (114 ha), NM Polypropylene (20 ha)...

Không ch mt bng, mà c h thng cơ s h tng hin hu ca Khu kinh tế Dung Qut đã thc s quá ti. Tính đến nay, toàn b ngun vn đu tư cho h tng k thut và xã hi, ca c Nhà nước và doanh nghip mi đt khong trên dưới 1.600 t đng, nghĩa là chưa ti 1% so vi tng giá tr các d án đu tư đã thu hút được vào đây (hơn 10,5 t USD, tương đương vi khong 200.000 t đng).

Riêng trong năm 2008, vn đu tư h tng cho Dung Qut ch còn bng khong 30% so vi năm 2007, và cũng chưa đ đ hoàn thành các d án d dang hay sa cha, ch không th đ làm mi hay m rng.

Khu kinh tế Dung Qut đang thiếu nht là ngun nhân lc.

D báo nay đến năm 2010, Khu kinh tế Dung Qut s cn ti khong 40.000 lao đng vi đ các ngành ngh khác nhau. Mc dù ti đây có trường đào to ngh đã đi vào hot đng 4 năm qua, đào to và liên kết đào to được hơn 5.000 sinh viên và hc sinh, trong đó có 1.000 công nhân k thut bc cao theo đơn hàng ca Nhà máy đóng tàu Dung Qut.

Tuy nhiên so vi nhu cu thì kết qu còn khiêm tn, đó là chưa nói đến cht lượng. Hàng vn lao đng k thut và chuyên gia phi huy đng t các ngun, các đa phương khác đến làm vic. Điu kin ăn , sinh hot xen ln vi cng đng dân cư ti ch đã phát sinh không ít vn đ xã hi khá phc tp...

Cn sm có nhng gii pháp

Vào gia năm 2008, UBND tnh Qung Ngãi và Ban qun lý Khu kinh tế Dung Qut đã trình Chính ph đ án m rng Khu kinh tế Dung Qut lên khong hơn 63.000 ha, bao gm c din tích đo Lý Sơn và din tích mt nước.

Trong đó có c vic xây dng phát trin cng M Hàn (hay còn gi là cng Dung Qut II), nm trong phm vi m rng ca Khu kinh tế Dung Qut.

Theo các tác gi d án cng M Hàn, thì cng có quy mô ln gp 2 ln cng Dung Qut hin hu, vi chiu dài mép cng hơn 16.700 mét, mt bng sau cng rng 600 ha, và khu nước trước cng khong 1.000 ha có đ sâu t nhiên đến 24 mét, có kh năng đón tu ti trng đến 260.000 DWT ra vào...

Vn đ là phi xây dng các đê chn sóng có tng chiu dài hơn 7 km, và vn đu tư ước lên ti 280 triu USD.

Đến nay, theo ông Lê Văn Dũng, Phó Ban qun lý thì Th tướng Chính ph đã nht trí vi ch trương m rng Khu kinh tế Dung Qut và giao cho các b, ngành hu quan trin khai thc hin quy hoch m rng này trên cơ s tư vn ca trong và ngoài nước. B Xây dng đã giao nhim v cho Vin Quy hoch đô th và nông thôn ch trì nhim v.

Do đó, vn đ mt bng và cơ s h tng chính yếu nht cho vic m rng Khu kinh tế Dung Qut đã có hướng gii quyết.

Vn đ phát trin ngun nhân lc, cũng đã có nhng tín hiu vui, ngoài vic ch trương nâng trường đào to ngh ti ch lên thành trường cao đng trong tương lai. Mi đây nht, tp đoàn Guang Lian cũng đã ký kết mt chương trình hp tác vi các cơ s đào to trong và ngoài tnh Qung Ngãi đ đào to ngun nhân lc trình đ cao cho d án liên hip luyn cán thép. Trường đi hc I-Shou (Đài Loan) cũng đang tìm hiu kh năng đến vi Dung Qut.

Tuy nhiên, theo ý kiến ca không ít chuyên gia, như TS. Trnh Thùy Anh (Phó Trưởng khoa qun tr kinh doanh, Đi hc M TP.HCM) thì: "Nhà nước cn sm cho phép Khu kinh tế Dung Qut nhng cơ chế đc bit đ phát trin. Vi tc đ thu hút đu tư như hin nay, cn m rng Khu kinh tế càng sm càng tt và đnh hướng phát trin Dung Qut theo mô hình đc khu kinh tế".

Theo Phạm Hùng Nghị
Vneconomy

thaonp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên