TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

EVN xin “tăng” mục tiêu tổn thất điện năng

EVN xin “tăng” mục tiêu tổn thất điện năng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng, do thiếu vốn nên mục tiêu phải giảm tổn thất điện năng xuống 8% vào năm 2010 là khó khả thi.

Xin tăng lên 9%

 

Cc Điu tiết đin lc Vit Nam, B Công Thương, đã xác nhn bn đề án Gim tn tht đin năng giai đon năm 2009-2012 ca EVN được gi ti Cc vào đầu tháng 8 này.

 

Hiu nôm na thì t l tn tht đin năng chính là thước đo cho cht lượng h tng h thng đin và hiu qu ca vic cung ng đin. Nếu t l tn tht đin năng cao thì lượng đin b “hao” ln trong quá trình truyn ti phân phi. Nếu t l này nh thì lượng đin “tht thoát” thp, độ tin cy cp đin cao.

 

Vì vy, gim được t l tn tht đin năng có ý nghĩa rt quan trng c v li ích kinh tế và cht lượng cung cp đin.

 

Ngay t cui năm 2006, Th tướng đã yêu cu ngành đin phi h tn tht đin năng xung mc 8% vào năm 2010 (Quyết định 276/2006/QĐ-TTg).

 

Tuy nhiên, sau 3 năm, thay vì n lc phn đấu đạt mc tiêu trên, EVN li có “nguyn vng” khá ngược đời là mun xin Chính ph cho phép lùi mc tiêu, giãn l trình thc hin nhim v này. Và thc tế là tp đoàn này đang “xin tăng” t l lãng phí đin năng so vi mc tiêu ca Chính ph.

 

Đề án ca EVN đề xut mt l trình “d th” hơn là năm 2010 đạt t l tn tht đin năng 9%, năm 2011 là 8,9% và năm 2012 là 8,8%. Năm nay, t l này s là 9,21%.

 

Đặc bit, nếu tính c nh hưởng ca vic tiếp nhn lưới đin nông thôn thì đến năm 2010, t l này tăng lên 10,9%, đến 2011 gim xung 10,1% và đến 2012 là 9,67%.

 

Trong vòng 3 năm ti, các t l tn tht đin năng mà EVN d kiến đều cách xa so vi yêu cu ca Chính ph.

 

Thiếu vn không phi là lý do duy nht

 

Trong bn đề án, EVN cho rng, vic lo vn đầu tư phát trin lưới đin theo quy hoch đã gp không ít khó khăn, nay phi lo vn ci to nâng cp lưới đin cũ nên càng khó khăn. Vì vy, vic gim tn tht đin năng xung 8% năm 2010 là không th thc hin được.

 

Tính toán sơ b ca EVN cho thy, để đạt mc tiêu trên, tng vn đầu tư ci to, nâng cp h thng lưới đin năm 2009-2010 s cn 15.596 t đồng. EVN cho rng, trong điu kin hin nay thì vic huy động vn như vy vượt quá kh năng tài chính ca tp đoàn.

 

Trong giai đon 2004-2008, EVN đã phn đấu gim tn tht đin năng t 12,23% xung 9,21%. Bình quân mi năm EVN gim được 0,604%.

 

Trong giai đon 2009-2012, tng vn đầu tư ci to nâng cp lưới đin trung, h áp đáp ng yêu cu cp đin và gim tn tht đin năng là 45.573 t đồng.

 

Bên cnh đó, theo EVN, nếu c gng đạt t l 8% theo ch đạo ca Chính ph thì cũng không có tính kinh tế cao. Khi đó, lượng đin tn tht tương ng gim được 1,902 t kWh. Kết qu trên ch tương ng s tin trên 1.658 t đồng.

 

Chưa k đến tr lãi vay, vn đầu tư trong trường hp này ln gp hơn 7,4 ln so vi hiu qu gim tn tht đin năng mang li.

 

Đồng thi, nếu thc hin kế hoch ci to gp lưới đin trên din rng, trong thi gian ngn thì phi ct đin nhiu, như vy, s nh hưởng ln đến cp đin cho ph ti.

 

Hàng lot lý do trên được EVN phân tích khá hp lý. Tuy nhiên, lý do ch yếu đây không đơn thun là thiếu vn.

 

EVN e ngi không th hoàn thành ch tiêu gim tn tht đin năng ca Chính ph còn bi, hin trng ca h tng h thng đin còn đang quá kém.

 

Vic phi truyn ti đin cao trên đường dây 500 kV Bc- Nam đã làm tăng tn tht trên lưới 500 kV.

 

Lưới đin 220kV, 110kV kéo dài đang có nhiu khu vc đã đầy ti như khu vc TP.HCM, công ty đin lc 1. Lưới đin trung áp 35 kV, 15 kV, 10kV, 6 kV đã cũ. Nhiu máy biến áp, đường dây có tn tht cao, tiết din nh nhưng vn phi vn hành.

 

Trong khi đó, hàng năm, các công ty đin lc ch ci to chng quá ti hoc sa cha cng c hư hng nh v xà s, tiếp địa, chng sét, dây ta

 

Mc dù năm nay không xy ra s c đin ln như năm 2007-2008, song điu k l là t l tn tht đin năng li không gim mà đang có xu hướng tăng lên. Sáu tháng đầu năm, t l này đã tăng 0,76% so vi cùng k năm 2008, mc 10,39%. 

 

Bên cnh đó, EVN đang tiếp nhn lưới đin h áp nông thôn vi t l tn tht đin năng khu vc này lên ti 25-30%.

 

Nếu tính chung cho lưới đin toàn quc, EVN s không th nào gim được t l này mà còn tăng lên, d kiến đến năm 2010 là 10,9%.

 

Dù vy, nhiu chuyên gia kinh tế cho rng, khi đứng trước nguy cơ không th hoàn thành nhim v thì vic doanh nghip phi “lobby chính sách” như vy là cách làm thường thy nhiu tp đoàn còn đang độc quyn.

 

D kiến, tun ti, Cc Điu tiết đin lc s thm định đề án này trước khi trình B Công Thương. Cuc hp s làm rõ các tính toán trên ca EVN liu có chính xác và phù hp cũng như đánh giá li vic EVN đã thc s n lc đầu tư ci to lưới đin trong 3 năm qua hay chưa.

 

Theo Phm Huyn

Vietnamnet

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên