TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

FDI vào Việt Nam không chỉ là tiền

FDI vào Việt Nam không chỉ là tiền

Việt Nam đang trong giai đoạn cần tăng trưởng nhanh và bền vững thì vốn đầu tư nước ngoài rất quan trọng.

FDI không ch đơn thun là tin mà còn là động lc giúp n định các yếu t vĩ mô và tác động tích cc lan ta đến kinh tế đất nước. Tuy nhiên, vn còn nhng nguy cơ tim n lĩnh vc này.

 

Báo cáo nghiên cu đánh giá gia k da trên kết qu kế hoch phát trin kinh tế - xã hi 5 năm 2006-2010 gia k do D án “H tr giám sát phát trin kinh tế-xã hi”(B Kế hoch và Đầu tư) va thc hin đã cho thy: “S vn FDI đăng ký và thc hin tăng k lc trong c ba năm, năm sau cao hơn năm trước, nên t trng FDI trong tng vn đầu tư xã hi tăng t 14,9% năm 2005 lên 31,5% năm 2008.

 

Điu này phn ánh nim tin ca các nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường kinh doanh minh bch và thun li hơn sau khi Vit Nam tr thành thành viên WTO.”

 

Tin nhiu ít không phi điu quan trng nht

 

7 tháng đầu năm nay, c nước thu hút được 10 t USD vn FDI; vn thc hin ước đạt hơn 4,6 triu USD. Nếu so sánh vi cùng k năm ngoái thì s này ch bng 18,8%.

 

Tuy nhiên, theo phân tích ca TS Võ Trí Thành, Phó vin trưởng Vin Nghiên cu Qun lý kinh tế Trung ương, s vn FDI đầu tư vào Vit Nam nhiu hay ít thi đim này không phi là vn đề ct lõi mà điu quan trng nht là thc hin ngun vn đó như thế nào và thc hin được bao nhiêu.

 

Ngun FDI năm 2007, 2008 cam kết đầu tư cho Vit Nam rt ln, vic m rng đầu tư ca nhng doanh nghip FDI đang hot động sn xut kinh doanh Vit Nam cũng cung cp thêm lượng vn không nh.

 

Mc khác, con s hơn 10 t USD vn FDI cho thy ngay trong bi cnh khó khăn này vn có nhng lĩnh vc, nhng khu vc kinh tế ca Vit Nam hp dn các nhà đầu tư nước ngoài. Trong con s 10 t USD cam kết đầu tư nước ngoài có nhiu d án du lch, bt động sn – đây đều là nhng lĩnh vc có sc hút đối vi đầu tư dài hn, và các nhà đầu tư nước ngoài thường gi là đặt ch để đón đầu trin vng phát trin ca Vit Nam trong tương lai.

 

Chia s thêm v điu này, Cc trưởng Cc Đầu tư nước ngoài (B Kế hoch và Đầu tư) Phan Hu Thng cũng cho rng con s 10 t USD ca 7 tháng đầu năm tuy ch bng 18,8% ca năm ngoái nhưng cũng không phi là con s quá bi quan. Thc tế thì vi các điu kin ca Vit Nam hin nay, mi năm nn kinh tế cũng ch có th hp th khong 10 t USD, vy mà trong 7 tháng, chúng ta đã gii ngân được gn 50% s này trong bi cnh kinh tế khó khăn như vy là mt s n lc rt đáng khích l.

 

Vn đang rình rp 7 nguy cơ tim n

 

Nhng tiến trin v tình hình FDI 7 tháng đầu năm, tuy thp v s lượng nhưng cht lượng li rt đáng lc quan. Tuy nhiên, nhng nguy cơ tim n vi độ ri ro rt cao vn đang rình rp quanh khu vc này.

 

Theo “Báo cáo nghiên cu đánh giá gia k da trên kết qu kế hoch phát trin kinh tế-xã hi 5 năm 2006-2010” (B Kế hoch và Đầu tư), mt trong nhng chính sách đáng lưu tâm đang to nên nhng ri ro tim n ca FDI chính là vic phân cp qun lý đầu tư và xây dng cho các b, các ngành, các địa phương.

 

K t tháng 10/2006, chính quyn địa phương đã được trao gn hết quyn cp phép các d án FDI. Đây là mt bước đi được coi là đúng đắn. Nhưng, ba điu kin tiên quyết để phân cp qun lý đầu tư và xây dng có hiu qu đã b xem nh hoc lãng quên. Đó là: năng lc ca cơ quan được phân cp phi đủ mnh để thc hin nhim v được giao; quyn được phân cp phi gn lin vi trách nhim v quyết định đã ra; phi có các chế tài kim tra, giám sát thường xuyên.

 

Báo cáo nhn định: Để có th chn lc được các d án FDI phù hp vi li ích dài hn ca quc gia cn phi có b máy thm định, đánh giá d án có năng lc. Tuy nhiên, không phi địa phương nào cũng có đủ năng lc đánh giá d án. Trách nhim v vic ra quyết định phê duyt d án sai cũng ít khi b truy cu và có bin pháp x lý thích đáng. Công tác giám sát ca các cơ quan qun lý nhà nước, trong đó có B Kế hoch và Đầu tư vn còn nhng bt cp...

 

Đó là mt trong các nguyên nhân chính dn đến by nguy cơ tim n trong nhiu d án đầu tư mi đăng ký gn ba năm qua ti Vit Nam. Bao gm: Nguy cơ “thi phng” v vn và li nhun; nguy cơ s dng quá nhiu ngun lc khan hiếm hoc đang thiếu trm trng như đất đai, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên; nguy cơ hy hoi và gây ô nhim môi trường; nguy cơ không phù hp vi quy hoch phát trin dài hn, hoc gây mt cân đối v cơ cu trong quá trình phát trin dài hn; nguy cơ s dng công ngh lc hu, thi loi; Nguy cơ “cướp vn” ca khu vc kinh tế tư nhân trong nước. Và cui cùng là nguy cơ thiếu ht ngoi t và ri ro t giá.

 

Theo Lê Châu

VnEconomy

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên