TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDP năm 2010 có thể tăng trưởng 7%

GDP năm 2010 có thể tăng trưởng 7%

Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế-xã hội Quốc gia đưa ra dự báo kinh tế năm 2010. Phương án 1, GDP báo tăng trưởng kinh tế khoảng 6-6,5%. Phương án 2, tăng trưởng khoảng 7%.

TS. Lê Đình Ân, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế-xã hội Quốc gia tại Hội thảo "Kinh tế Việt Nam năm 2010: Nhận diện cơ hội đầu tư - kinh doanh" vừa diễn ra hôm qua (14/1) đã đưa ra kết quả phân tích đã đưa ra các phương án dự báo kinh tế năm 2010.

Phương án 1: là phương án chú trọng nhiều hơn đến chất lượng tăng trưởng. Trong phương án này, dự báo tăng trưởng kinh tế khoảng 6-6,5%, tăng trưởng trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 3,0-3,2%; công nghiệp và xây dựng 6,4-6,8%; dịch vụ 7,1-7,9%.

Theo phương án này, để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tránh gây xáo động lớn trong kinh tế và xã hội, cần tính toán kỹ việc huy động và sử dụng nguồn lực phát triển trong nền kinh tế.

Trong đó, vốn đầu tư toàn xã hội dừng ở mức 40% GDP, với cơ cấu nguồn vốn sẽ giảm đáng kể từ nguồn ngân sách, sắp xếp lại cơ cấu đầu tư theo hướng hiệu quả, huy động tốt hơn các nguồn vốn ngoài ngân sách. Tiếp tục có các biện pháp kiểm soát giá một cách chặt  chẽ, giữ chỉ số giá tiêu dùng ở mức một con số, thâm hụt ngân sách khoảng 6,2% GDP.

Phương án 2: Là phương án theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cao, khoảng 7%. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm và thủy sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ tương ứng là 3,2-3,4%; 6,8-7,4% và 7,9-8,5%.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao như vậy, sẽ vẫn phải chủ yếu dựa vào việc tăng đầu tư và chi tiêu của Chính phủ, trong đó đầu tư là chủ yếu. Theo phương án này tổng vốn đầu tư toàn xã hội lên gần 835 nghìn tỷ đồng chiếm khoảng 42% GDP.

Việc tăng đầu tư và chi tiêu của Chính phủ sẽ làm mức thâm hụt ngân sách tăng cao khoảng 6,5% GDP. Bên cạnh đó việc theo đuổi mục tiêu tăng trưởng trong điều kiện hiệu quả đầu tư không cao như hiện nay thì vấn đề lạm phát cần phải đặc biệt chú ý và có những biện pháp kiểm soát một cách chặt chẽ.

Dự báo kim ngạch xuất khẩu năm 2010 từ 66,4 - 67,8 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu từ 77,5 - 80 tỷ USD, thâm hụt thương mại trên 12 tỷ USD.

Kết quả dự báo một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2010

Chỉ tiêu

Đơn vị

2009 (ước)

 

Dự báo 2010

PA1

PA2

GDP

%

5,3

6,0-6,5

≥ 7,0

Tốc độ

 tăng trưởng

Nông, lâm, thủy sản

%

1,8

3,0-3,2

3,2-3,4

Công nghiệp và     Xây dựng

%

5,5

6,4-6,8

6,8-7,4

Dịch vụ

%

6,6

7,1-7,9

7,9-8,5

Cơ cấu

Nông, lâm, thủy sản

%

20,44

20,5

20,5

Công nghiệp và     Xây dựng

%

40,18

40

40

Dịch vụ

%

39,38

39,5

39,5

CPI

%

6,8

<10

<10

Xuất khẩu

Tỷ USD

56,6

66,4

67,8

   Tốc độ tăng xuất khẩu

%

-9,7

5,88

8,16

Nhập khẩu

Tỷ USD

68,8

77,5

80

   Tốc độ tăng nhập khẩu

%

-14,7

7,58

11,17

Thâm hụt thương mại

Tỷ USD

12,2

11,1

12,2

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội

1000 tỷ đồng

708,5

790

835

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội/GDP

%

42,8

40

42

Trong đó:

Vốn từ NSNN

1000 tỷ đồng

161,0

130

145

Vốn trái phiếu CP

1000 tỷ đồng

50

-

-

FDI

Tỷ USD

10

11

12

Thâm hụt ngân sách/GDP

%

7,0

6,2

6,5

3 khó khăn: thâm thụt cán cân vãng lai, lạm phát và nguy cơ bất ổn thị trường tài chính

Tại Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Kim Thanh, viện trưởng Viện Chiến lược phát triển ngân hàng,  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết: kinh tế trong nước, mặc dù có đà tăng trưởng và lạm phát được kiềm chế ở mức thấp của năm 2009, song năm 2010 nền kinh tế tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn lớn

Thứ nhất, thâm hụt cán cân thương mại, trong những năm trước, nguồn bù đắp cho thâm hụt này chủ yếu từ nguồn vốn nước ngoài. Tuy nhiên, khi kinh tế thế giới chưa phục hồi thì sự bù đắp này sẽ khó khăn. Điều này thể hiện rõ ở sự thâm hụt cán cân thanh toán năm 2009 sau 8 năm thặng dư.

Nguy cơ lạm phát tiềm ẩn, mặc dù năm 2009 lạm phát giảm mạnh so với năm 2009, nhưng những tháng cuối năm có xu hướng tăng. Đây là dấu hiệu cho thấy, nguy cơ lạm phát gia tăng trong năm 2010 là không nhỏ, bởi tác động trễ của các giải pháp kích thích kinh tế năm 2009 làm tăng thâm hụt ngân sách, tăng trưởng tín dụng.

Thêm vào đó, vốn đầu tư nhiều nhưng hiệu quả vốn đầu tư còn thấp. Tổng vốn đầu tư trên GDP năm 2009 tăng 42,8% từ mức 41,3% năm 2008, nhưng tích lũy tài sản chỉ tăng 4,3%.

Thứ ba là nguy cơ bất ổn thị trường tài chính: Những biến động trên thị trường chứng khoán, vàng, lãi suất, tỷ giá những tháng cuối năm 2009, tuy Chính phủ đã có những giải pháp rất quyết liệt để bình ổn thị trường, song tính bền vững không cao do những mất cân đối vĩ mô còn chưa được khắc phục và những biến động trên thị trường quốc tế vẫn khó lường.

Trên cơ sở đó các chuyên gia cho rằng trong năm 2010, chúng ta nên tập trung vào việc khắc phục hậu quả của khủng hoảng, tập trung nguồn lực để ổn định kinh tế vĩ mô và tạo ra những nền tảng cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.

Đặc biệt là đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của  khu vực doanh nghiệp nhà nước, chấn chỉnh để nâng cao hiệu quả đầu tư công và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
 
V.Minh
Theo TT Thông tin và Dự báo KTXH

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên