TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Giãn nộp thuế đến 31/12/2010 với một số doanh nghiệp

Giãn nộp thuế đến 31/12/2010 với một số doanh nghiệp

Áp dụng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong một số ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp sản xuất, gia công dệt may, da, giầy.

Nội dung này được nêu tại Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.

Các doanh nghiệp được giãn thời hạn nộp thuế đến ngày 31/12/2010 đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong một số ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp sản xuất, gia công dệt may, da, giầy.

Nghị quyết 03 đã đặt ra 8 giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. Cụ thể là phục hồi kinh tế, chuyển dịch cơ cấu và nâng cao chất lượng tăng trưởng; điều hành chính sách tài chính, tiền tệ linh hoạt, thận trọng để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát nhập siêu và ngăn chặn lạm phát cao trở lại

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ; tạo chuyển biến trong công tác chăm sóc sức khỏe, phát triển văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu;

Bên cạnh đó, mở rộng quan hệ quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mức cao hơn năm 2009, Nghị quyết nêu rõ cần tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định có liên quan đến tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là các thủ tục gia nhập và rút khỏi thị trường, thủ tục hải quan, kê khai và nộp thuế để rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành các luật có liên quan đến đầu tư, kinh doanh, đấu thầu, quản lý và sử dụng đất đai. Đẩy mạnh triển khai chương trình cải cách đăng ký kinh doanh, đăng ký thành lập doanh nghiệp. Ban hành các chính sách tài chính, thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu phù hợp với những cam kết quốc tế.

Theo Phan Long
Đầu Tư

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên