TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nhận định của FAO về Việt Nam:

Không thiếu lương thực, nhưng vẫn còn những vùng dễ tổn thương

Không thiếu lương thực, nhưng vẫn còn những vùng dễ tổn thương

FAO đề xuất, Việt Nam cần có chính sách tốt hơn về lương thực bền vững, duy trì lượng dự trữ, xây dựng kế hoạch phân phối và dự phòng tốt.

Ông Andrew Speedy, Trưởng Đi din T chc Nông lương LHQ (FAO) ti Vit Nam, nhn xét, tuy Vit Nam hin không phi đi mt vi vic thiếu ht lương thc, sn lượng nông nghip rt tt, song vic giá c tăng dn ti kh năng tn thương trong nhng nhóm dân và mt s vùng c th.

 

L K nim Ngày Lương thc thế gii và 30 năm quan h Vit Nam - FAO được B NN-PTNT t chc ngày 16/10, ti Hà Ni. Ch đ ca Ngày lương thc năm nay là An ninh lương thc thế gii: Thách thc t biến đi khí hu và năng lượng sinh hc.

 

B trưởng B NN-PTNT Cao Đc Phát cho biết, thành công nht trong phát trin nông nghip ca Vit Nam là t mt nước phi nhp lương thc, đến nay, Vit Nam đã đm bo được lương thc trong nước và mi năm xut khu khong 4 triu tn go.

 

Không ch vy, Vit Nam đã chia s kinh nghim sn xut ca mình vi các nước khác, đóng góp vào chương trình hp tác h tr ca FAO mang tên "Nam - Nam" dành cho các nước phía Nam thế gii.

 

S phát trin vượt bc ca nông nghip và đóng góp ca Vit Nam vi các nước cùng sn xut lương thc, theo ông Andrew Speedy, đã khiến t chc này phi xem xét li vic thay đi vai trò ca FAO ti Vit Nam, t "vin tr" trong thi gian đu chuyn sang "h tr" khi Vit Nam t ch hơn v lương thc. Vai trò này ngày càng có xu hướng tr thành mt mi quan h đi tác, cùng hướng ti phát trin bn vng.

 

"Vit Nam hin có th được mô t như mt quc gia đi đu trên thế gii v công ngh sn xut lúa go và nuôi trng thu sn, v cà phê, ht tiêu, cao su, chế biến thu sn và sn xut đ g. Vit Nam có th cung cp các chuyên gia sang h tr v sn xut lương thc ti các quc gia kém phát trin hơn.

 

Tuy nhiên, Vit Nam cn hp tác quc tế v kim soát dch bnh thú y và thc vt, công ngh sinh hc, cht lượng và tiêu chun VSATTP, s dng thuc tr sâu cũng như v chiến lược và chính sách phát trin kinh tế, thương mi", ông Andrew Speedy lưu ý.

 

Ông cho biết, Hi ngh các B trưởng Nông lâm nghip ASEAN, t chc ti Vit Nam đu tun ti, t chc FAO cùng các cơ quan LHQ khác s trình bày báo cáo quan trng liên quan đến giá lương thc, kh năng tn thương và an ninh lương thc Vit Nam.

 

Ông đánh giá, mc dù hin nay Vit Nam không phi đi mt vi vic thiếu ht lương thc, sn lượng nông nghip rt tt, song vic giá c tăng dn ti kh năng tn thương trong nhng nhóm dân và mt s vùng c thc bit là Tây Bc và Tây Nguyên), tiêu biu là nhng vùng có t l nghèo, thiếu dinh dưỡng cao và nhng vùng chu nhiu tác đng nht ca thiên tai và mt mùa.

 

Ngoài ra, sc mua ca các h gia đình gim, đc bit là các h nghèo, ch ra mt nguy cơ ln là các h gia đình mi thoát khi cnh nghèo đói có kh năng rơi tr li nghèo đói. Ph n và tr em có nguy cơ cao đc bit do giá lương thc tăng. Áp lc đi vi các h gia đình nghèo trong vic phi tăng thuế thu nhp cũng có th tác đng đến vic chăm sóc tr em.

 

FAO đ xut, Vit Nam cn có chính sách tt hơn v lương thc bn vng, duy trì lượng d tr, xây dng kế hoch phân phi và d phòng tt; tăng cường các chính sách an sinh và h tr xã hi; m rng các chương trình v dinh dưỡng.

 

TS. Đng Kim Sơn, Vin trưởng Vin Nghiên cu Chiến lược và Chính sách (B NN-PTNT), d báo, dân s Vit Nam s vượt mc 100 triu người, vi mc thu nhp ngày càng cao. Nước láng ging Trung Quc và khu vc Đông Nam Á cũng có lượng dân s ln s m ra th trường ti ch cho nông nghip Vit Nam.

 

Vi mc sng cao hơn, các nhu cu v lương thc thc phm và nông sn s chuyn sang cht lượng, giá tr gia tăng. T đó, thúc đy quá trình chuyn dch cơ cu sn xut, làm cho nông nghip phi va chuyên canh va đa dng.

 

Theo Hà Yên
Vietnamnet

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên