TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Kiểm tra, xử lý các kiểu 'chạy'

Kiểm tra, xử lý các kiểu 'chạy'
Toàn cảnh phiên khai mạc sáng 21/1. Ảnh: TTXVN

Năm 2013, tổ chức kiểm tra giám sát, phát hiện, xử lý những tổ chức, cá nhân có biểu hiện về chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng.

Ngày 21/1, tại Hà Nội, Ban Bí thư TƯ Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2012. Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Ngô Văn Dụ chủ trì hội nghị.

Báo cáo của UB Kiểm tra TƯ nêu rõ năm 2012, cấp ủy và UB Kiểm tra các cấp cùng với lãnh đạo, chỉ tổ chức thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, chỉ đạo tiến hành nghiêm túc, thận trọng, chặt chẽ việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Các cấp ủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, các quy định trong Đảng, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy.

Báo cáo cũng nêu rõ những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng: Một số cấp ủy chưa thực sự chủ động trong triển khai nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát theo quy định của điều lệ Đảng hoặc chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát đối với cấp ủy cấp dưới, UB Kiểm tra và các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy. Nội dung kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra chưa toàn diện, chất lượng hiệu quả còn hạn chế.

Năm 2013, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UB Kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, trọng tâm là việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình; gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

UB Kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao, tập trung kiểm tra, giám sát và xử lý đảng viên vi phạm trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng về các lĩnh vực tư tưởng chính trị, công tác tổ chức cán bộ, trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý sử dụng ngân sách, vốn, xây dựng cơ bản, lĩnh vực ngân hàng, các hoạt động tư pháp; kiểm tra giám sát, phát hiện, xử lý những tổ chức, cá nhân có biểu hiện về chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, kê khai tài sản không đúng quy định.

Cấp ủy và UB Kiểm tra các cấp chủ động hơn trong việc phát hiện dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, chú trọng kiểm tra, giám sát các đồng chí cấp ủy cùng cấp và cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý; tăng cường giám sát, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời cán bộ, đảng viên kịp thời cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. UB Kiểm tra các cấp phối hợp xem xét các vấn đề nổi cộm liên quan đến các vụ án lớn, tham nhũng, tiêu cực, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo.

UB Kiểm tra TƯ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UB Kiểm tra TƯ phù hợp với Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Điều lệ và các Nghị quyết của TƯ.

UB Kiểm tra TƯ và UB Kiểm tra các cấp tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TƯ năm 2013.

Hội nghị tiếp tục làm việc đến ngày 21/1.

Theo TTXVN

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên