TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Kim ngạch XNK nửa cuối tháng 7 tăng 14,2% so với nửa đầu

Kim ngạch XNK nửa cuối tháng 7 tăng 14,2% so với nửa đầu

Tính đến hết tháng 7/2011, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 57,92 tỷ USD, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2010.

Số liệu thống kê hải quan mới nhất cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7 (từ 16/7 đến 31/7) đạt 8,71 tỷ USD, tăng 14,2% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2011.

Với kết quả đạt được trong 15 ngày cuối tháng 7 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 31/7/2011 đạt 110,43 tỷ USD, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 52,51 tỷ USD, tăng 36,2% và nhập khẩu là 57,92 tỷ USD, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

Về xuất khẩu:

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2011 đạt 4,76 tỷ USD, tăng 27,1% so với 15 ngày đầu tháng 7/2011.

Các nhóm hàng có kim ngạch tăng nhiều nhất trong nửa cuối tháng 7/2011 là đá quý, kim loại quý & sản phẩm: tăng 297 triệu USD; dầu thô: tăng 142 triệu USD; điện thoại các loại & linh kiện: tăng 68 triệu USD; hàng thuỷ sản: tăng 58 triệu USD…

Như vậy, tính đến hết tháng 7/2011, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 52,51 tỷ USD, tăng 36,22% so với cùng kỳ một năm trước đó.

Biểu đồ 1: Tỷ trọng đóng góp vào tăng kim ngạch xuất khẩu của

một số nhóm hàng chính 7 tháng/2011

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 1,94 tỷ USD, tăng 21,6% so với 15 ngày đầu tháng 7/2011, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm này đến hết tháng 7/2011 lên 23,93 tỷ USD, tăng 34,1% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 45,6% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2011 đạt 3,94 tỷ USD, tăng 1,7% so với 15 ngày đầu tháng 7/2011.

Các nhóm hàng có kim ngạch tăng nhiều nhất trong nửa cuối tháng 7/2011 là máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: tăng 69 triệu USD; khí đốt hoá lỏng: tăng 40 triệu USD; phân bón: tăng 39 triệu USD… Trong khi đó, các nhóm hàng có kim ngạch giảm so với kỳ 1 tháng 7/2011 là dầu thô: giảm 84 triệu USD; lúa mì: giảm 32 triệu USD; bông giảm 27 triệu USD…

Như vậy, tính đến hết tháng 7/2011, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 57,92 tỷ USD, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2010.

Biểu đồ 2: Tỷ trọng đóng góp vào tăng kim ngạch nhập khẩu của

một số nhóm hàng chính 7 tháng/2011

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 1,89 tỷ USD, tăng 1,5% so với 15 ngày đầu tháng 7/2011, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm này đến hết tháng 7/2011 lên 25,7 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 44,4% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

TỔNG QUAN SỐ LIỆU THỐNG KÊ HẢI QUAN

VỀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG/2011

Stt

Chỉ tiêu

(A)

(B)

(C)

I

Xuất khẩu hàng hoá (XK)


1

I.1

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 7/2011 (Tỷ USD)

9,32

2

I.2

Tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của tháng 7/2011 so với tháng 6/2011 (%)

10,2

3

I.3

Tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu của tháng 7/2011 so với tháng 7/2010 (%)

53,6

4

I.4

Tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng/2011 (Tỷ USD)

52,51

5

I.5

Tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu 7 tháng/2011 so với cùng kỳ năm 2010 (%)

36,2

II

Nhập khẩu hàng hoá (NK)


6

II.1

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 7/2011 (Tỷ USD)

8,22

7

II.2

Tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu của tháng 7/2011 so với tháng 6/2011 (%)

-4,6

8

II.3

Tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu của tháng 7/2011 so với tháng 7/2010 (%)

15,8

9

II.4

Tổng kim ngạch nhập khẩu 7 tháng/2011 (Tỷ USD)

57,92

10

II.5

Tăng/giảm kim ngạch nhập khẩu 7 tháng/2011 so với cùng kỳ năm 2010 (%)

25,8

III

Tổng kim ngạch XNK hàng hoá (XK+NK)


11

III.1

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá tháng 7/2011 (Tỷ USD)

17,54

12

III.2

Tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 7/2011 so với tháng 6/2011 (%)

2,7

13

III.3

Tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu của tháng 7/2011 so với tháng 7/2010 (%)

33,3

14

III.4

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng/2011 (Tỷ USD)

110,43

15

III.5

Tăng/giảm kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng/2011 so với cùng kỳ năm 2010 (%)

30,5

IV

Cán cân Thương mại hàng hoá (XK-NK)


16

IV.1

Cán cân thương mại tháng 7/2011 (Tỷ USD)

1,10

17

IV.2

Cán cân thương mại 7 tháng /2011 (Tỷ USD)

-5,41

18

IV.3

Cán cân TM 7 tháng/2011 so với tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng/2011- Tỷ lệ nhập siêu (%)

10,3

Số liệu Hải quan

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên