TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Một số điểm mới trong cơ cấu tổ chức Văn phòng Chính phủ

Một số điểm mới trong cơ cấu tổ chức Văn phòng Chính phủ

Theo Nghị định mới, có hiệu lực từ 19/11/2012, Văn phòng Chính phủ sẽ có 19 Vụ, Cục, đơn vị.

Theo Nghị định 74/2012/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ, sẽ có một số điểm mới so với Nghị định cũ (Nghị định 33/2008/NĐ-CP).

Nghị định 74/2012/NĐ-CP ban hành ngày 29/9/2012 được thay thế Nghị định số 33/2008/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành ngày 19/3/2008 trước đây. Nghị định mới có hiệu lực thi hành từ ngày 19/11/2012.

Theo Nghị định mới, Văn phòng Chính phủ sẽ có 19 Vụ, Cục, đơn vị.

Do tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ của Vụ Địa phương (cơ cấu tổ chức cũ tại Nghị định 33/2008/NĐ-CP) nên tại cơ cấu tổ chức mới đã hình thành Vụ Theo dõi phối hợp công tác giữa Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân và Chính quyền địa phương, gọi tắt là Vụ III trực thuộc Văn phòng Chính phủ.

Tương tự, do việc điều chỉnh chức năng nhiệm của Vụ Tài vụ trước đây nên trong cơ cấu tổ chức mới sẽ hình thành Vụ Kế hoạch tài chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ.

Đối với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, xét đề nghị của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý chuyển nhiệm vụ, bộ máy tổ chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ về Bộ Tư pháp. Thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 trong đó bổ sung Cục Kiểm soát thủ tục hành chính vào cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Còn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là cơ quan thông tin, truyền thông đa phương tiện của Chính phủ, nằm trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ. Cũng theo Nghị định 74/2012/NĐ-CP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trong giai đoạn mới theo hướng bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Xem toàn văn Nghị định 74/2012/NĐ-CP.

Theo chinhphu.vn

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên