TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Mức thu lệ phí cấp Chứng minh nhân dân mới là 30.000 đồng

Mức thu lệ phí cấp Chứng minh nhân dân mới là 30.000 đồng

Ngày 20/9/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 155/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân mới.

Theo đó, Thông tư áp dụng đối với công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân mới, phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Mức thu lệ phí:

Số TT

Các trường hợp

Cấp mới

Cấp đổi

Cấp lại

1

Thu nhận ảnh trực tiếp (ảnh thu qua camera)

30.000

50.000

70.000

2

Thu nhận ảnh gián tiếp (chưa tính tiền chụp ảnh)

20.000

40.000

60.000


Đơn vị tính: Đồng/CMND

Riêng đối với công dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi; các xã biên giới; các huyện đảo nộp lệ phí Chứng minh nhân dân mới bằng 50% mức thu.

Do lệ phí Chứng minh nhân dân mới là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, cơ quan thu lệ phí là cơ quan cấp Chứng minh nhân dân mới được trích để lại 30% số tiền lệ phí thu được để chi cho công việc thu lệ phí theo quy định; còn 70% cơ quan thu lệ phí nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/2012. Tuy nhiên, đối với những nơi chưa có điều kiện triển khai cấp Chứng minh nhân dân mới thì tiếp tục thực hiện chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân theo quy định hiện hành.

Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng và công khai chế độ thu lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

Chi tiết về Thông tư xem tại đây

Theo Vụ Pháp chế
Nguồn: Website Bộ Công thương

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên