TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Năm 2011: Doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty tăng 25,1%

Năm 2011: Doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty tăng 25,1%

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết, theo báo cáo hợp nhất của tập đoàn, tổng công ty (TĐ,TCT), doanh thu năm 2011 đạt 1.577.311 tỷ đồng, tăng 25,1% so với năm 2010.

Riêng Công ty mẹ năm 2011, doanh thu đạt 779.059 tỷ đồng, tăng 25% so với thực hiện năm 2010. Tỷ lệ doanh thu/tổng tài sản bình quân là 0,75 lần, và doanh thu/vốn chủ sở hữu bình quân là 2,16 lần.

Nhiều TĐ, TCT có tốc độ tăng doanh thu cao so với năm 2010 như TCT Becamex Bình Dương (tăng 49%); TCT Cà phê (46%); Tập đoàn Cao su (42%), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (39%); TCT Thép (32%); Tập đoàn Viễn thông quân đội (27%); Tập đoàn Hoá chất (24%).

Những TĐ, TCT có mức doanh thu lớn là: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia; Tập đoàn Điện lực; Tập đoàn Viễn thông quân đội; Tập đoàn Bưu chính viễn thông; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản; Tập đoàn Xăng dầu; Tập đoàn Cao su.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế của các TĐ,TCT là 135.111 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2010. Tỷ suất lợi nhuận bình quân/vốn chủ sở hữu năm 2011 của các TĐ, TCT là 18,57%.

Một số TĐ, TCT có tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt cao là: TCT 15 –BQP (44,88%); Tập đoàn Viễn thông quân đội (43,5%); TCT Chăn nuôi (42,19%); Tổng công ty Thái Sơn – BQP (37,31%); Tập đoàn Cao su (37,46%); TCT Mía đường I (31,9%); TCT Khánh Việt (29,27%); Tập đoàn Công nghiệp Than & Khoáng sản (28,37%); TCT Tư vấn Thiết kế GTVT (27,64%); Tập đoàn Hoá chất (26,35%)…

Xét về giá trị, các TĐ, TCT lợi nhuận đạt cao là: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (53.833 tỷ đồng); Tập đoàn Viễn thông Quân đội (19.793 tỷ đồng); Tập đoàn Cao su (11.773 tỷ đồng); Tập đoàn Bưu chính viễn thông (8.646 tỷ đồng); Tập đoàn Công nghiệp Than – khoáng sản (8.632 tỷ đồng); Tập đoàn Hoá chất (3.268 tỷ đồng); Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (1.745 tỷ đồng); TCT Becamex Bình Dương (1.662 tỷ đồng); TCT Du lịch Sài Gòn (1.373 tỷ đồng); Tập đoàn HUD (1.262 tỷ đồng); TCT Cảng hàng không (1.143 tỷ đồng); TCT Lương thực miền Nam (1.129 tỷ đồng); TCT 15-BQP (1.063 tỷ đồng); TCT Lương thực miền Bắc (724 tỷ đồng);…

Theo Báo cáo của các công ty mẹ, năm 2011, lợi nhuận đạt 75.031 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện năm 2010. Hầu hết các Công ty mẹ đều có lãi.

Cũng trong năm 2011, 5 TĐ,TCT có lỗ hợp nhất là 5.823 tỷ đồng, bao gồm: Tập đoàn Điện lực lỗ hợp nhất 2.589 tỷ đồng (chưa bao gồm lỗ chênh lệch tỷ giá 11.208 tỷ đồng); Tập đoàn Xăng dầu lỗ hợp nhất 2.390 tỷ đồng; TCT Hàng hải lỗ hợp nhất 791 tỷ đồng; TCT Xây dựng đường thuỷ lỗ hợp nhất 66 tỷ đồng; TCT Xăng dầu quân đội lỗ hợp nhất 17 tỷ đồng.

Năm 2011, 05 Công ty mẹ có lỗ phát sinh là 3.104 tỷ đồng, bao gồm: Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu lỗ 2.177 tỷ đồng; Công ty mẹ - TCT Hàng hải Việt Nam lỗ 857 tỷ đồng; Công ty mẹ - TCT VTC lỗ 49 tỷ đồng; Công ty mẹ - TCT Xăng dầu quân đội lỗ 19 tỷ đồng; Công ty mẹ - TCT Đầu tư phát triển đường cao tốc lỗ 0,5 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế theo báo cáo hợp nhất của 13 TĐ, TCT đến 31/12/2011 là 48.988 tỷ đồng, trong đó lớn nhất là Tập đoàn Điện lực số lỗ lũy kế là 38.104 tỷ đồng (lỗ do sản xuất kinh doanh điện 11.437 tỷ đồng; lỗ do chênh lệch tỷ giá 26.667 tỷ đồng).

Tiếp đó là TCT Hàng hải lỗ 5.738 tỷ đồng; Tập đoàn Xăng dầu 2.390 tỷ đồng; TCT Xăng dầu quân đội 566 tỷ đồng; Tập đoàn Sông Đà 625 tỷ đồng; TCT Dâu tằm tơ 321 tỷ đồng; TCT Cà phê Việt Nam 209 tỷ đồng; TCT Trường Sơn 66 tỷ đồng; Tổng công ty Xây dựng đường thuỷ 871 tỷ đồng; TCT Xây dựng công trình giao thông 1: 35 tỷ đồng; TCT Chè Việt Nam 27 tỷ đồng; TCT Xây dựng công trình giao thông 6: 27 tỷ đồng; Xây dựng công trình giao thông Văn hoá Sài Gòn 3,4 tỷ đồng.

Một số tổng công ty nhà nước có lỗ từ thời gian trước để lại đến nay chưa được xử lý như: TCT Dâu tằm tơ, TCT Xây dựng Đường thuỷ. Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao các Bộ chuyên ngành xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Một số tập đoàn, tổng công ty lỗ do chính sách giá, lỗ do điều chỉnh chênh lệch tỷ giá do biến động lớn đầu vào năm 2011 như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – CTCP), Tổng công ty Xăng dầu quân đội.

Lỗ luỹ kế theo báo cáo của 09 Công ty mẹ đến 31/12/2011 là 12.800 tỷ đồng, đứng đầu danh sách là Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực với 8.084 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải 857 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu 2.706 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty Xăng dầu quân đội 564 tỷ đồng…

Năm 2011, các TĐ, TCT nộp ngân sách nhà nước đạt 212.990 tỷ đồng, tăng 10,1% so với thực hiện năm 2010. Trong đó, thuế GTGT chiếm 24,2%; thuế thu nhập doanh nghiệp chiếm 22,4% tổng số thu nộp ngân sách nhà nước.

Tường Vi

cucpth

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên