TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nghị quyết 01: Chính phủ khuyến khích phát triển vùng nông nghiệp quy mô lớn

Nghị quyết 01: Chính phủ khuyến khích phát triển vùng nông nghiệp quy mô lớn

Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Ngày 02/01/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Ngành nông nghiệp được nhắc đến khá nhiều lần trong bản Nghị quyết đầu tiên của năm 2014 của Chính phủ dưới nhiều góc độ khác nhau.

Thứ nhất, về tín dụng cho nông nghiệp: Nghị quyết nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tập trung ưu tiên vốn tín dụng cho nông nghiệp nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ cao.

Thứ hai, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng: Nghị quyết 01 nhấn mạnh các vấn đề trọng tâm trong tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, sản phẩm trên địa bàn từng địa phương, vùng, cả nước gắn với thị trường trong nước và thế giới.

Thứ ba, khuyến khích phát triển vùng sản xuất quy mô lớn: Nếu như trước đây vấn đề về quy mô lớn để tăng sức cạnh tranh chưa thực sự được chú trọng gây ra những tranh luận không có hồi kết về năng suất lao động như chuyện mía đường thì nay ngay tại bản Nghị quyết đầu năm, Chính phủ đã nhấn mạnh: "Khuyến khích phát triển các vùng sản xuất chuyên canh, quy mô lớn, các khu nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng nguyên liệu hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước. Triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất, quản lý đã có hiệu quả trong thực tiễn, nhất là mô hình cánh đồng lớn".

Thanh Hiên

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên