TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 6 tháng cuối năm 2009 trước ngày 31/3/2010

Phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 6 tháng cuối năm 2009 trước ngày 31/3/2010

Trường hợp đơn vị chi trả tiền thưởng của 6 tháng đầu năm trong năm 2009 thì không phải kê khai quyết toán.

Theo Tổng cục Thuế, những người thu nhập bình quân 6 tháng cuối năm 2009 trên 4 triệu đồng/tháng phải kê khai quyết toán thuế. Hạn chót nộp quyết toán thuế là 31/3/2010. Hiện, Tổng cục Thuế đang hoàn tất Dự thảo hướng dẫn quyết toán thuế năm 2009.

Năm 2009 là năm đầu tiên thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Đây cũng là năm Chính phủ đã đặt ra nhiều giải pháp về giãn, giảm và miễn thuế TNCN nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Do 6 tháng đầu năm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được miễn thuế TNCN nên chỉ phải kê khai quyết toán phần thu nhập và số thuế phải nộp của 6 tháng cuối năm 2009 và các khoản giảm trừ tương ứng với thu nhập phải nộp thuế của 6 tháng cuối năm 2009.

Đối với giảm trừ gia cảnh, được tính theo thực tế giảm trừ của 6 tháng cuối năm 2009. Đối với giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Mức giảm trừ tính theo số chi thực tế trong 6 tháng cuối năm 2009. Căn cứ kê khai giảm trừ là chứng từ đóng tiền hoặc xác nhận của đơn vị chi trả về số tiền đóng qua đơn vị chi trả hộ

Theo hướng dẫn tại Thông tư 84 (2008), đối tượng phải quyết toán gồm: tổ chức cá nhân chi trả thu nhập; cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công, thu nhập từ kinh doanh có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ, hoặc vừa có thu nhập từ kinh doanh vừa có thu nhập từ tiền lương tiền công bình quân trên 4 triệu đồng/tháng; Cá nhân nộp thuế theo kê khai; cá nhân có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau.

Tại Thông tư 160, Bộ Tài chính hướng dẫn đơn vị chi trả thu nhập chỉ phải kê khai quyết toán thuế đối với các khoản thu nhập không được miễn thuế TNCN; Đối với các khoản thu nhập được miễn thuế không phải kê khai.

Theo Tổng cục Thuế, đối với khoản thu nhập từ tiền lương tiền công, nếu chi trả cho cá nhân cư trú (đối tượng được miễn thuế 6 tháng đầu năm 2009), đơn vị chi trả thu nhập không phải kê khai quyết toán phần thu nhập thuộc diện được miễn thuế trong 6 tháng đầu năm 2009, chỉ phải kê khai quyết toán đối với thu nhập chịu thuế và số thuế phải khấu trừ phát sinh từ ngày 1/7 đến 31/12/2009. Trường hợp vì lý do khách quan, người lao động nhận được tiền lương của 6 tháng đầu năm sau ngày 30/6 /2009 thì vẫn được miễn thuế.

Trường hợp đơn vị chi trả tiền thưởng của 6 tháng đầu năm trong năm 2009 thì không phải kê khai quyết toán. Nếu đơn vị chi trả các khoản tiền thưởng sau ngày 31/12/2009 thì sẽ không được miễn thuế TNCN, đơn vị cũng không phải quyết toán thuế TNCN năm 2009 mà sẽ tính vào thu nhập của người lao động năm 2010.

Trường hợp đơn vị chi trả thu nhập trả tiền thưởng năm 2009 (trả một lần) nếu trả trong năm 2010 thì một nửa số tiền thưởng này sẽ không được miễn thuế, đơn vị chi trả sẽ phải kê khai quyết toán thuế năm 2009.

Tổng cục Thuế cũng đề nghị các Cục thuế hướng dẫn các đơn vị chi trả thu nhập và cá nhân nộp thuế: nếu năm 2009 cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đã đăng ký giảm trừ gia cảnh với cơ quan chi trả thu nhập, thì sang năm 2010 và các năm tiếp theo không phải thực hiện đăng ký lại, đơn vị chi trả thu nhập căn cứ vào đăng ký gia cảnh từ năm 2009 để thực hiện tạm giảm trừ trước khi thực hiện khấu trừ thuế TNCN của năm 2010; trường hợp có thay đổi về người phụ thuộc mới phải đăng ký điều chỉnh theo hướng dẫn nêu trên tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo ĐCSVN

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên