TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Phát triển dự trữ quốc gia để bình ổn thị trường

Phát triển dự trữ quốc gia để bình ổn thị trường

Mới đây Chính phủ đã quyết định phê duyệt “Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”.

Mục tiêu cơ bản của chiến lược này là: Sẵn sàng, chủ động đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác của Nhà nước.

Theo Chiến lược này, Dự trữ quốc gia (DTQG) sẽ liên tục được điều chỉnh, bổ sung danh mục hàng thiết yếu, dự trữ hường xuyên những mặt hàng có thời hạn bảo quản ngắn, thường xuyên xuất luân phiên đổi hàng.

Đồng thời, ngành Dự trữ quốc gia sẽ tăng tỷ lệ dự trữ bằng tiền trong tổng mức dự trữ để chủ động xử lý những trường hợp đột xuất, nhập ngay những mặt hàng cần thiết không phải tổ chức bảo quản bằng hiện vật trong kho hoặc những mặt hàng đặc chủng, kỹ thuật cao.

Ngoài ra, ngành cần huy động các nguồn tài chính hợp pháp, triển khai quy hoạch mạng lưới kho và đầu tư xây dựng theo hướng tập trung, hiện đại với công nghệ bảo quản tiên tiến phù hợp với trình độ thế giới.

7 giải pháp phát triển dự trữ quốc gia

Để thực hiện những định hướng và nhiệm vụ cơ bản của Chiến lược này, Chính phủ đã quyết định cho phép ngành DTQG thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cơ bản, quan trọng như:

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về DTQG phù hợp yêu cầu, điều kiện của tình hình mới; xây dựng Luật DTQG.

- Tăng mức dự trữ hàng năm; thực hiện nguyên tắc quản lý tập trung, thống nhất, phân cấp nhằm nâng cao trách nhiệm và chủ động cho các cấp quản lý trong việc thực hiện các quyết định cụ thể của cấp có thẩm quyền.

- Nghiên cứu áp dụng các phương thức mua, bán hàng phù hợp với điều kiện thực tế, tính chất từng mặt hàng và những quy định hiện hành của Nhà nước.

- Cải cách thủ tục hành chính về xuất cấp hàng không thu tiền, cứu trợ, viện trợ. Sử dụng hiệu qủa nguồn vốn trong các khâu mua, bán, bảo quản, quản lý hành chính; áp dụng các công nghệ, quy trình, quy phạm bảo quản tiên tiến để giảm chi phí, hạ tỷ lệ hao hụt.

- Thực hiện cơ chế bảo quản toàn vốn, khoán hao hụt trong thời gian lưu kho đối với một số mặt hàng xăng dầu, lương thực.

- Quy định giá mua tối đa, giá bán tối thiểu ngay từ đầu năm kế hoạch để các đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ được giao; từng bước chuyển sang cơ chế dự trữ thường xuyên các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng.

- Từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, hệ thống kho dự trữ; chú trọng công tác quy hoạch hệ thống kho, bảo đảm hình thành các vùng, tuyến chiến lược phù hợp với điều kiện kinh tế, quốc phòng của vùng, lãnh thổ.

Ngành DTQG phấn đấu đến năm 2020 xây dựng hoàn chỉnh được hệ thống kho, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đủ điều kiện để thực hiện hiện đại hoá công tác bảo quản hàng. Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dự trữ; tham gia quỹ lương thực ASEAN, quỹ gạo Đông á...

Hoàng Ly (tổng hợp)

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên