TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sẽ có chỉ số giá hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại

Sẽ có chỉ số giá hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại

Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) đã có buổi báo cáo kết quả tính toán thử nghiệm chỉ số giá hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại.

Theo nhóm tác gi ca b ch s giá th nghim, các mt hàng đại din tính toán hin tp trung vào nhóm có nhiu biến động v giá và lượng, k c xut khu và nhp khu.

 

Các ch s tính toán và phát ra s được căn c theo danh mc nhóm hàng, mt hàng theo quyết định s 111/2008/QĐ-TTg năm 2008 ca Th tướng chính ph v vic ban hành chế độ báo cáo thng kê tng hp áp dng đối vi b, ngành.

 

Cũng theo nhóm tác gi, s liu công b rt chi tiết, tính cho đến nhóm mt hàng HS có 6 ch s, và bên cnh đó là nhng mt hàng có quy cách, phm cp rõ ràng.

 

Ví d trong mt hàng tôm, Trung tâm cung cp ch s giá đến các mt hàng như tôm sú c 21-22, tôm sú c 26-30 và tôm sú c 31-40 Tương t vi các mt hàng khác cũng phân nh và chi tiết nht.

 

Ngoài ra, ch s giá xut nhp khu thương mi cũng làm rõ được s thay đổi v giá ca các th trường xut nhp khu ca Vit Nam.

 

Ch s giá xut nhp khu thương mi s dng cơ bn s liu tng hp ca cơ quan Thng kê Hi quan. Phiên bn th nghim có thm định li giá t 10% s doanh nghip được chn làm chun kho sát.

 

Để đánh giá din biến giá các mt hành xut nhp khu, b ch s giá s có các mc so sánh như so vi k gc, so vi tháng trước, so vi cùng tháng năm trước, và lũy kế đến tháng so vi cùng k, tương t như các ch s giá đã được Tng cc Thng kê công b t trước đến nay.

 

Phiên bn th nghim tính toán trên 12 nhóm mt hàng. Trong đó, nhóm hàng xut khu gm có 6 mt hàng là ht điu, cà phê, go, chè, cao su và thy sn. Còn li, nhóm hàng nhp khu có st thép, rau qu, thc ăn chăn nuôi và nguyên liu, xăng du, phân bón và sn phm g. Theo d kiến, sau khi th nghim thành công, s có thêm 10 nhóm mt hàng được đưa vào tính toán và công b để nâng tính đại din cho tình hình xut nhp khu.

 

Phía Trung tâm Thông tin Công nghip  và Thương mi cho hay, s liu đưa vào tính toán là rt ln, ch tính riêng 12 nhóm mt hàng th nghim vi s liu ca hai năm 2007 và 2008, đã có trên 523 nghìn dòng s liu; 235 nhóm mt hàng HS có 6 ch s; mt hàng có quy cách, phm cp rõ ràng là 1077 mt hàng Ch s giá xut nhp khu thương mi phiên bn th nghim cũng xác định din biến hàng hóa xut nhp khu ti 170 th trường có quan h thương mi vi Vit Nam.

 

Các đại biu ti cuc hp đều thng nht rng, b ch s giá này s đem li nhiu li ích cho các doanh nghip, các cơ quan hoch định chính sách, giúp theo dõi, đánh giá được din biến giá c ca hàng hóa xut nhp khu Vit Nam trên các th trường, theo tng tháng, h tr doanh nghip hoch định kế hoch kinh doanh, cũng như công tác điu hành chính sách ca các cơ quan qun lý Nhà nước.

 

D kiến, b ch s giá hàng hóa xut nhp khu thương mi s được công b trên website ca B Công Thương và Trung tâm Thông tin Công nghip và Thương mi vào tháng 12/2009. Quy lut công b có th là hàng tháng, trước k hp giao ban ca Chính ph.

 

Theo VnEconomy

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên