TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Số lượng công chức tăng lên rất nhanh

Số lượng công chức tăng lên rất nhanh

Việc tuyển dụng viên chức trong ba năm (2010 – 2012) tăng lên rất nhanh, làm cho mục tiêu tinh giản biên chế trong bộ máy nhà nước không thực hiện được.

Báo cáo giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” của Uỷ ban thường vụ gửi Quốc hội mới đây cho biết.

Đặc biệt, về tổ chức bộ máy nhà nước, sau khi sáp nhập một số bộ thì việc thành lập nhiều tổng cục và cục thuộc bộ lại tăng lên. Về hình thức là giảm số bộ, nhưng thực chất không giảm số đơn vị trực thuộc và cũng không giảm về biên chế. Theo số liệu thống kê thì biên chế tăng trong cả hệ thống từ Trung ương đến địa phương.

Cụ thể, số cán bộ, công chức nghỉ chế độ, chính sách trong ba năm (2010 – 2012), là hơn 28.000 người, trong khi số tuyển mới là hơn 63.000 người, bằng 9,3% so với tổng số cán bộ, công chức. Số viên chức nghỉ chế độ, chính sách trong ba năm đó là hơn 63.000, số tuyển mới là hơn 263.000 người, bằng 18,2% so với tổng số viên chức.

Báo cáo của Chính phủ cũng còn thiếu số liệu của một số tỉnh và không có số liệu cán bộ cấp huyện, cấp tỉnh. Một số tỉnh có báo cáo nhưng số liệu chưa đầy đủ, thiếu chính xác.

Đáng chú ý, việc phân cấp thẩm quyền tuyển dụng chưa có sự thống nhất kiểm tra, kiểm soát và quản lý từ Trung ương đến địa phương; chưa có lộ trình gắn với việc chuyển đổi từ phương thức quản lý theo chỉ tiêu biên chế sang vị trí việc làm; tư duy bao cấp trông chờ vào nguồn lực từ ngân sách nhà nước vẫn còn nặng nề. Điều này dẫn đến tình trạng gia tăng về số lượng viên chức, tạo gánh nặng cho ngân sách nhà nước hoặc kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội còn cảnh báo về chất lượng cán bộ nhà nước, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ. Tính đến hết tháng 12.2012, cả nước có hơn 63.000 cán bộ, công chức chưa qua đào tạo. Tỷ lệ có trình độ cao chủ yếu tập trung ở Trung ương và các tỉnh, thành phố lớn.

Việc giám sát của Uỷ ban thường vụ cũng cho thấy, việc đánh giá cán bộ vẫn còn tình trạng chủ quan, cảm tính, nể nang, thiếu tính toàn diện, thiếu những tiêu chí cụ thể, chưa phản ánh đúng thực chất để làm cơ sở cho công tác bổ nhiệm. Vì vậy nếu căn cứ vào báo cáo thì tỷ lệ cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ rất ít, trong khi dư luận đánh giá tỷ lệ này là cao. Trên thực tế, cơ chế đánh giá cán bộ, công chức như hiện nay rất khó xác định đúng và chính xác ai hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ.

Từ đó, Uỷ ban thường vụ kiến nghị cần có tổng kết, đánh giá và tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng để tìm ra nguyên nhân, khắc phục tình trạng tăng bộ máy, biên chế như số liệu đã nêu. Rà soát, điều chỉnh, cân đối lại số lượng cán bộ, công chức, viên chức của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên cơ sở đó xây dựng tiêu chí, định mức lao động làm cơ sở cho việc phân bổ chỉ tiêu biên chế các ngạch, bậc công chức, viên chức.

Theo Việt Anh – Hà Giang


thanhhuong

Sài gòn Tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên