TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sửa đổi Hiến pháp 1992: Công khai việc tiếp thu ý kiến

Sửa đổi Hiến pháp 1992: Công khai việc tiếp thu ý kiến

Hiến pháp cũng quy định một nguyên tắc là một số quyền cơ bản có thể sẽ bị hạn chế. Nhưng sự hạn chế đó phải bằng luật, còn không có luật thì người dân được thực hiện.

Hôm nay (29-10), Quốc hội (QH) sẽ nghe Tờ trình về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Pháp Luật TP.HCM trò chuyện với ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ QH, thành viên Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, về những nội dung và cách thức giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân cho sửa đổi Hiến pháp lần này.

Việc sửa đổi Hiến pháp lần này tập trung vào những vấn đề gì thưa ông?

- Ông Đinh Xuân Thảo: Chủ yếu tập trung vào ba vấn đề lớn là: Chủ quyền của nhân dân (bao gồm quyền con người, quyền công dân); bộ máy nhà nước; thể chế kinh tế, xã hội. Trong đó có nhiều điểm mới. Ví như trước đây Hiến pháp chỉ quy định quyền và nghĩa vụ của công dân, còn quyền con người thì chỉ những quyền nào phù hợp với quyền công dân mới được ghi nhận trong Hiến pháp. Nhưng lần này sửa đổi chúng ta sẽ thừa nhận và quy định rõ hơn quyền con người trong Hiến pháp.

Đặc biệt đối với các quyền cơ bản của công dân, trước đây nằm rải rác trong các chương thì nay sẽ đưa về một chương để thể hiện rõ tính chất quyền lực nhà nước tối cao thuộc về nhân dân. Trong chương này có một số điều quy định nguyên tắc chung, thể hiện rõ nguyên tắc hiến định thừa nhận những quyền nào là quyền cơ bản, cách thức nhà nước phải làm để bảo đảm thực thi các quyền đó.

Cụ thể những nguyên tắc đó sẽ được quy định thế nào để bảo đảm người dân sẽ được thực hiện các quyền cơ bản mà Hiến pháp đã ghi nhận?

- Như tôi đã nói, những quyền nào là quyền cơ bản của công dân sẽ được xác định rõ trong Hiến pháp. Đồng thời, Hiến pháp cũng quy định một nguyên tắc là một số quyền cơ bản có thể sẽ bị hạn chế. Nhưng sự hạn chế đó phải bằng luật, còn không có luật thì người dân được thực hiện. Ví dụ, quyền hội họp, lập hội, biểu tình… nếu không có luật thì không hạn chế được. Chỉ có luật mới được phép hạn chế.

Lấy ý kiến rộng rãi

Để sửa đổi Hiến pháp lần này, chúng ta cũng sẽ trình QH dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân. Vậy cách thức lấy ý kiến nhân dân như thế nào, thưa ông?

- Lần này do chúng ta không thực hiện việc trưng cầu dân ý nên yêu cầu đặt ra là phải lấy ý kiến sâu rộng trong nhân dân. Do đó, sau khi QH có ý kiến vào bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần 1, chúng ta sẽ đăng tải công khai toàn văn, không hạn chế bất cứ một điều gì để nhân dân đóng góp.

Việc lấy ý kiến sẽ thực hiện trong vòng ba tháng, dự kiến từ tháng 1 đến tháng 3-2013. Sau đó, sang tháng 4 cơ quan soạn thảo sẽ tổng hợp thực hiện việc tiếp thu giải trình và hoàn thiện dự thảo Hiến pháp một lần nữa trước khi trình ra xin ý kiến QH.

 Quá trình lấy ý kiến nếu có góp ý về những nội dung được coi là nhạy cảm thì xử lý ra sao?

- Cũng có người hỏi tôi rằng nếu có ý kiến đặt vấn đề về Điều 4 thì sao? Tôi khẳng định rằng không có gì phải sợ sệt, né tránh những nội dung như thế cả. Trước giờ nhân dân Việt Nam đã tán thành, ủng hộ Điều 4. Dự thảo lần này Điều 4 sẽ được bổ sung, khẳng định rõ Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, chịu sự giám sát của nhân dân. Quy định tiến bộ, rõ ràng như vậy, tôi nghĩ rằng không có lý do gì mà nhân dân không ủng hộ điều đó.

Công khai giải trình, tiếp thu để tạo đồng thuận

Đối với những ý kiến khác biệt, chúng ta sẽ tiếp thu giải trình như thế nào để tạo được sự đồng thuận?

- Muốn tạo ra sự đồng thuận thì việc tiếp thu, giải trình của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp là quan trọng nhất. Vì thế, sau khi nhân dân góp ý, chúng ta sẽ tổng hợp lại và Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ lý giải rõ cái gì tiếp thu, cái gì không tiếp thu và vì sao lại không tiếp thu. Mọi thứ sẽ được công khai, minh bạch, bởi vì bản chất của Hiến pháp là một khế ước xã hội, một sự đồng thuận của xã hội để trao quyền lực của nhân dân cho cơ quan nhà nước được làm đến đâu, được làm cái gì, còn cái gì nhân dân giữ lại để thực hiện quyền của mình.

Do đó, trong quá trình lấy ý kiến chúng ta cũng phải tuyên truyền để nhân dân hiểu được điều này, để nhân dân hiểu mình chính là chủ thể quyền lực chính trị, có trách nhiệm tham gia vào Hiến pháp.

Xin cảm ơn ông.

Làm rõ hơn vai trò của Chủ tịch nước

Do thể chế của chúng ta nên Chủ tịch nước không hoàn toàn giống như nguyên thủ của các nước khác. Tuy nhiên, chúng ta cũng rà soát, sửa đổi để thể hiện rõ vai trò của Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước về đối nội, đối ngoại, cũng như trong việc thống lĩnh các lực lượng vũ trang, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh.

Cụ thể như việc phong cấp tướng, trước đây Chủ tịch nước chỉ phong thượng tướng trở lên, còn dưới là do Thủ tướng phong. Nhưng lần này kiến nghị là giao tất cả các quyền đó cho Chủ tịch nước để thống nhất. Đồng thời, tất cả các tướng lĩnh, đô đốc hải quân, phó đô đốc cũng sẽ do Chủ tịch nước phong.

Ngoài ra, dự thảo cũng sẽ thể hiện rõ vai trò của các nhánh quyền lực về lập pháp, hành pháp, tư pháp và Chủ tịch nước sẽ có quyền lực ở cả ba nhánh đó.

Ông ĐINH XUÂN THẢO


Theo Thành Văn
Phapluat TP.HCM

cucpth

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên