TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thay đổi năm gốc trong cách tính, chỉ số IIP năm 2012 thay đổi thế nào?

Thay đổi năm gốc trong cách tính, chỉ số IIP năm 2012 thay đổi thế nào?

Tại lễ công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội năm 2012, Tổng cục Thống kê cũng cho biết sẽ thay đổi năm gốc trong việc tính các chỉ số: sản xuất công nghiệp, tiêu thụ và tồn kho hàng tháng.

Trong ba thập kỷ gần đây, Tổng cục Thống kê đã lựa chọn các năm 1982 làm năm gốc so sánh cho thời kỳ 1982-1988; năm 1989 cho thời kỳ 1989-1993 và năm 1994 cho thời kỳ từ năm 1994 đến nay. Kể từ năm 1994 đến nay, nền kinh tế nước ta có những bước phát triển vượt bậc, tốc độ tăng kinh tế thể hiện qua chỉ tiêu GDP của năm 1995 là 7,7%, của thời kỳ 1996 - 2000 đạt 6,9% và thời kỳ 2001- 2010 đạt 7,9%.

Tuy nhiên, cơ cấu ngành kinh tế trong gần 20 năm qua có những thay đổi nhanh chóng. Năm 1994, tỷ trọng trong GDP của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 27,43% nay đã giảm xuống còn 20,58% của năm 2010. Tỷ trọng tương ứng trong GDP của khu vực công nghiệp và xây dựng của năm 1994 là 28,87%, tăng lên 40,79% của năm 2010. Tỷ trọng tương ứng của khu vực dịch vụ của năm 1994 là 43,7% và năm 2010 là 37,78%.

Trong lĩnh vực công nghiệp, cơ cấu theo giá trị tăng thêm của 4 ngành: (1) Công nghiệp khai khoáng; (2) Công nghiệp chế biến, chế tạo; (3) Công nghiêp sản xuất và phân phối điện; (4) Công nghiệp cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải có thay đổi đáng kể giữa hai năm 2005 và 2010. Năm 2005 công nghiệp khai khoáng chiếm tỷ trọng 30,7% đến năm 2010 chỉ chiếm 21,3%; Tương ứng như vậy, công nghiệp chế biến, chế tạo là 60,2% và 70,9%; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện là 8,1% và 6,7%; Công nghiệp cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải là 1,0% và 1,1%.

Cùng với những thay đổi rất lớn về công nghệ sản xuất, cơ chế và cơ cấu kinh tế như trên, gần 20 năm qua, giá cả hàng hóa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nước cũng không ngừng tăng lên. Nhìn chung chỉ số giá tổng sản phẩm trong nước (Chỉ số giá GDP) năm 2010 so với năm 1994 tăng 3,59 lần; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 12 năm 2010 so với tháng 12 năm 1994 tăng 3,44 lần.

Ngày 04/4/2012, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh và từ năm 2013 tất cả các chỉ tiêu thống kê tính theo giá so sánh năm 1994 sẽ được tính theo giá so sánh năm gốc 2010. Để thống nhất năm gốc so sánh, chỉ tiêu Chỉ số sản xuất công nghiệp cũng phải chuyển đổi về năm gốc 2010.

Như vậy, nếu tính theo năm gốc 2010, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2012 so với năm 2011 tăng 6,1%, trong khi đó chỉ số này theo năm gốc 2005 tăng 4,8% và chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm 2012 so với năm 2011 của từng ngành công nghiệp cấp I theo năm gốc 2010 cũng cao hơn hoặc bằng chỉ số này theo năm gốc 2005.


Tính theo ngành chi tiết, công nghiệp khai khoáng năm 2012 so với năm 2011 theo năm gốc 2010 tăng 4,7%, cao hơn chỉ số theo năm gốc 2005 là 1,2%. Lý do chính, các ngành chủ yếu của công nghiệp khai khoáng là dầu thô và khí đốt thiên nhiên có quyền số trong ngành khai khoáng năm gốc 2010 cao hơn năm gốc 2005, đồng thời các ngành này đang có tốc độ tăng trưởng năm 2012 so với năm 2011 cao hơn các ngành còn lại trong ngành công nghiệp khai khoáng; trong khi ngành khai thác than, khai thác đá, cát sỏi có quyền số theo năm gốc 2010 thấp hơn năm gốc 2005 lại đang có tốc độ tăng trưởng năm 2012 giảm so với năm 2011.

Riêng về ngành công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2012 so với năm 2011 theo năm gốc 2010 tăng 5,8%, cao hơn chỉ số theo năm gốc 2005 là 1,3%, nguyên nhân chủ yếu là một số ngành chi tiết của công nghiệp chế biến, chế tạo theo năm gốc 2010 chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị tăng thêm, có chỉ số tăng trưởng cao như: sản xuất bia tăng 9,8%; sản xuất các sản phẩm từ plastic tăng 10,5%, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 15,0%. Ngược lại một số ngành có quyền số năm gốc 2010 thấp hơn năm 2005 lại có tốc độ tăng trưởng thấp hoặc giảm như: sản xuất hàng may sẵn giảm 3,9%, sản xuất giầy, dép tăng 2,2%, sản xuất xi măng giảm 5%,v.v;

Ngành sản xuất và phân phối điện và ngành cung cấp nước có chỉ số sản xuất năm 2012 so với năm 2011 theo năm gốc 2005 và 2010 cơ bản không thay đổi do hai ngành này có sản phẩm chủ yếu do 01 sản phẩm quyết định là điện và nước.

Tính chung, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2012 so với năm 2011 theo năm gốc 2010 tăng 6,1%, tăng cao hơn so với năm gốc 2005 là 1,3%. Nguyên nhân chủ yếu do ngành công nghiệp chế biến có quyền số theo năm gốc 2010 chiếm 70,9% (cao hơn năm gốc 2005 là 10,7%) có chỉ số sản xuất năm 2012 so với năm 2011 tăng chênh lệch cao nhất với 1,3% (5,8% - 4,5%), trong khi các ngành khác có quyền số thấp hơn lại có độ chênh lệch chỉ số thấp hơn: công nghiệp khai khoáng chênh lệch 1,2% (4,7% -3,5%), sản xuất, phân phối điện chênh lệch 0,1% (112,4% -112,3%), ngành cung cấp nước không có sự chênh lệch.

“Từ kỳ báo cáo tháng 1/2013, Tổng cục Thống kê sẽ chính thức công bố chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho hàng tháng theo năm gốc mới 2010 trong tính toán và công bố các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng, quý và năm”, ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp - Tổng cục Thống kê cho biết.

Trí An

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên