TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư nước ngoài còn nhiều bất cập

Thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư nước ngoài còn nhiều bất cập

Theo Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài, khả năng hấp thụ nguồn vốn FDI còn khiêm tốn, đồng nghĩa với việc chưa tận dụng một cách có hiệu quả nguồn vốn này trong khi Việt Nam có nhu cầu lớn về vốn.

Sáng ngày 15/3/2012, Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng với Cục Đầu tư nước ngoài và một số cơ quan trực thuộc đã phối hợp tổ chức Hội thảo "Giải pháp thúc đẩy và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư tại Việt Nam".

Đầu tư nước ngoài là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho vốn đầu tư phát triển

Nhìn lại FDI sau 25 năm thực hiện, TS Đỗ Nhất Hoàng - Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài nhận định, đầu tư nước ngoài là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho vốn đầu tư phát triển, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế. Trong giai đoạn 2001 - 2005, đầu tư nước ngoài đã đóng góp 16% tổng vốn đầu tư cho toàn xã hội và tỷ trọng này tăng lên 24,8% trong thời kỳ 2006 - 2011.

Đầu tư nước ngoài góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp.Cơ cấu kinh tế cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng tích cực. Tỷ trọng ngành nông nghiệp từ chỗ chiếm 80% trong năm 1998, đến năm 2011 chỉ còn 22%, công nghiệp - dịch vụ chiếm 78%. 

Tốc độ tăng trưởng công nghiệp của khu vực vốn đầu tư nước ngoài luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng công nghiệp chung của cả nước. Năm 1996, tốc độ tăng trưởng công nghiệp của khu vực này là 21,7% trong khi tốc độ tăng trưởng công nghiệp của cả nước là 14,2%. Năm 2005, tốc độ này tương ứng là 21,8% và 17,5%. Năm 2005 là 21,2% và 17,1%, năm 2010 là 17,2% và 14,7%.

Đầu tư nước ngoài cũng chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Nếu như năm 1995, khu vực đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô, chỉ chiếm 27% tổng xuất khẩu cả nước thì đến 2011 đã chiếm 59%.

Đầu tư nước ngoài cũng đóng vai trò nổi bật trong đổi mới và chuyển giao công nghệ cũng như góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, góp phần đào tạo và cải thiện nguồn nhân lực.

Thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư nước ngoài còn nhiều bất cập

Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài cũng cho biết thêm, dù đã đạt được những kết quả cơ bản quan trọng như trên, song việc thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư nước ngoài thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Đó là khả năng hấp thụ nguồn vốn còn khiêm tốn, đồng nghĩa với việc chưa tận dụng một cách có hiệu quả nguồn vốn này trong khi Việt Nam có nhu cầu lớn về vốn.

Bên cạnh đó, chất lượng nguồn vốn còn chưa cao; việc thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao còn hạn chế; chuyển giao công nghệ còn chậm; còn có doanh nghiệp đầu tư nước ngoài lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; việc sử dụng tài nguyên đất đai, khoáng sản chưa thực sự hiệu quả; mối liên kết ngang và dọc giữa các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước chưa cao; tình trạng tranh chấp lao động và đình công diễn ra ở một số nơi, ảnh hưởng không tốt tới môi trường đầu tư.

Theo ông Đỗ Nhất Hoàng, những tồn tại, hạn chế trên chủ yếu do những nguyên nhân như: hệ thống pháp luật chính sách liên quan đến đầu tư chưa đồng bộ; chính sách ưu đãi đầu tư chưa đủ sức hấp dẫn; sự phát triển cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế cũng như chưa tạo điều kiện tốt để dòng vốn đầu tư nước ngoài phát huy hiệu quả.

Tỷ lệ lao động qua đạo tạo còn thấp, nhân lực có trình độ cao còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp FDI nói riêng cũng là một hạn chế  chưa cải thiện được. 

Ngoài ra, các ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu về nguyên liệu đầu vào cho sản xuất cùng với công tác xúc tiến đầu tư chưa hiệu quả, công tác phân cấp quản lý đầu tư nước ngoài chưa được thực hiện tốt cũng gây nên những hạn chế đáng kể trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Phương Dung

dungdp

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên