TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tối thiểu 50 tỷ đồng để mở trường đại học

Tối thiểu 50 tỷ đồng để mở trường đại học

Số tiền trên chưa bao gồm giá trị đất đai, đồng thời diện tích đất xây trường không thấp hơn 5ha.

Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 7/2009/QĐ-TTg, về việc thành lập trường đại học trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, việc thành lập trường đại học do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập trường đại học, đồng thời thông báo kết quả xử lý cho chủ dự án đầu tư trong thời gian 20 ngày làm việc.

Chủ đầu tư muốn thành lập trường đại học phải thỏa mãn 6 điều kiện.

1. Phù hợp với Quy hoạch mạng lưới các trường đại học đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 7/2007. 

2. Dự án xác định rõ mục tiêu nội dung chương trình, lộ trình đầu tư. 

3. Được UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của trường chấp thuận bằng văn bản và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án. 

4. Đội ngũ giảng viên và cán bộ đủ về số lượng, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ. 

5. Tổng diện tích đất xây trường không ít hơn 5 ha. 

6. Vốn điều lệ chỉ dành riêng đầu tư xây dựng trường (không kể giá trị về đất đai) tối thiểu là 50 tỷ đồng. 

Sau 2 năm, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập trường, nếu trường không chuẩn bị đủ các điều kiện để đào tạo và tuyển sinh thì Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ việc thu hồi Quyết định thành lập trường. 
 
Chủ đầu tư muốn mở các ngành đào tạo và thời điểm tuyển sinh phải bảo đảm có đủ số lượng giảng viên cố định, đảm nhận tối thiểu 60% khối lượng chương trình của mỗi ngành đào tạo (giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt ít nhất 12%, giảng viên trình độ thạc sĩ đạt ít nhất 30%);  

Đồng thời, diện tích nhà đã xây dựng đưa vào sử dụng đạt bình quân tối thiểu là 9m² /sinh viên; số giảng đường, phòng học, phòng chức năng đáp ứng đủ yêu cầu đào tạo; có giáo trình, tài liệu, thiết bị giảng dạy theo yêu cầu và có đầy đủ các công trình xây dựng phục vụ cho các hoạt động giải trí, thể thao, văn hóa... 

Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định đình chỉ, giải thể trường đại học khi thấy trường vi phạm các các quy định hiện hành về quản lý, đào tạo đại học. 

Đối với việc chia, tách, sáp nhập  trường đại học (kể cả việc thành lập phân hiệu, cơ sở mới) được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định  trong thời gian 90 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
 
Thanh Thu

thaonp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên