TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tổng Thanh tra Chính phủ: Chế tài mạnh hơn trong năm 2015

Tổng Thanh tra Chính phủ: Chế tài mạnh hơn trong năm 2015

Năm 2014, ngành Thanh tra để lại nhiều dấu ấn đặc biệt, trong đó phải kế tới là ứng xử của người dân với ngành Thanh tra đã hoàn toàn thay đổi. Do vậy, cảm nhận của người dân về ngành Thanh tra thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, tin tưởng hơn vào sự minh bạch, nghiêm minh của ngành.

Trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ngày 15/2, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã có một số chia sẻ về những dấu ấn của ngành năm 2014 và định hướng năm 2015.

Dấu ấn nổi bật nhất của ngành Thanh tra năm 2014 chính là con số phát hiện và xử lý vi phạm tăng vượt bậc, như toàn ngành triển khai hơn 7.000 cuộc thanh tra; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước tới 51.583 tỷ đồng, tăng hơn 100% so với năm 2013; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính tới hơn 2.000 tập thể, gần 15.500 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý tới 55 vụ việc. Xin hỏi Tổng Thanh tra, nguyên nhân của việc kết quả tăng vượt bậc này là do đâu, có phải do tham nhũng và sai phạm nhiều hơn hay do ngành Thanh tra đã nghiêm minh và quyết liệt hơn?

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: Chúng tôi rút ra một số nguyên nhân như sau: Thứ nhất, chúng tôi xây dựng định hướng kế hoạch tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, tập trung vào công tác quản lý kinh tế xã hội; vào quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp; vào tài chính, tín dụng và đặc biệt là tập trung thanh tra trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng của công dân.

Thứ hai, có thể nói ngành Thanh tra đã đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, quy trình thủ tục và đồng thời làm thế nào để việc thực hiện kết luận thanh tra có hiệu quả. Vì vậy, trong năm 2014, ngoài việc xử lý, thu hồi tiền và tài sản về cho Nhà nước, chúng tôi đã chuyển sang cơ quan điều tra 55 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo Tổng Thanh tra thì năm 2014, ngành Thanh tra có thành tích nổi trội và vượt bậc. Như chúng ta biết, việc đấu tranh với sai phạm và phát hiện xử lý sai phạm không hề đơn giản. Vậy trong năm 2014, ngành Thanh tra đã phải nỗ lực như thế nào để đạt thành tích đó?

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: Năm 2014, ngoài các thuận lợi là được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, mà đặc biệt là lãnh đạo, điều hành trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, song song với đó là quyết tâm chính trị của ngành Thanh tra rất cao. Nhưng trong thuận lợi đó, cũng có khó khăn nhất định. Hiện nay, pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng còn chưa được đầy đủ, hiệu lực chưa cao. Thứ hai, hệ thống tổ chức bộ máy chưa được chặt chẽ, đặc biệt về công tác cán bộ, bên cạnh đại đa số cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành có trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, qua rèn luyện tu dưỡng, nhưng còn một bộ phận chưa được rèn luyện tốt, đặc biệt là đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu chưa được tinh thông, cho nên còn hạn chế nhất định trong hoạt động của ngành.

Khó khăn thứ ba, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo là lĩnh vực nhạy cảm. Cho nên, chúng tôi xác định muốn làm tốt thì phải có sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân.

Xin được trích đọc câu hỏi của người dân: Thưa Tổng Thanh tra, tôi được biết năm 2014, ngành Thanh tra và cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác xử lý khiếu nại, tố cáo. Ngành Thanh tra đã phát hiện xử lý nhiều sai phạm. Người dân chúng tôi cảm thấy rất vui mừng và tin tưởng vào sự nghiêm minh của ngành Thanh tra. Vậy năm 2015, ngành Thanh tra có biện pháp gì để kế thừa và phát huy thành tích của năm qua?

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: Trên cơ sở kết quả năm 2014, năm 2015, chúng tôi tập trung vào một số lĩnh vực sau đây:

Thứ nhất là thực hiện tốt định hướng kế hoạch thanh tra được Thủ tướng Chính phủ, các cấp chính quyền, cơ quan chức năng phê duyệt; đi sâu vào các lĩnh vực nhạy cảm, có khả năng dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đặc biệt là tập trung thanh tra trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, cũng để bảo đảm phục vụ yêu cầu cho nhiệm vụ chính trị nói chung và phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp. Hạn chế các khiếu nại vượt cấp, đông người, phức tạp.

Về công tác phòng chống tham nhũng tập tung trước hết vào xây dựng thể chế, gắn công tác tuyên truyền và thực hiện giải pháp phòng ngừa, đặc biệt là phát hiện, xử lý tham nhũng; phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng, để xử lý các vụ tham nhũng.

Tôi thấy còn nhi